Ban Nội chính 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: bnc@lamdong.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

1

Nguyễn Xuân Tùng

Trưởng ban

nxtung@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thê

Phó TB

thenv@lamdong.gov.vn

3

Vũ Văn Sê

Phó TB

sevv@lamdong.gov.vn

4

Lương Hồng Khoa

TP. NC

khoalh@lamdong.gov.vn

5

Phạm Văn Định

TP PCTN

dinhpv@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Chí Hùng

Phó TP NC

hungncbnc@lamdong.gov.vn

7

Lê Thị Hồng Lâm

Phó TP PCTN

lamlth@lamdong.gov.vn

8

Bùi Hoàng Minh

Phó TP NC

minhbh@lamdong.gov.vn