DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : btgtu@lamdong.gov.vn   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

 Điện thoại

1

Đ/c Bùi Thắng

TUV, Trưởng ban

thangb@lamdong.gov.vn

 0918.007.454
 2 Trần Trung Hiếu Phó ban thường trực  hieutt@lamdong.gov.vn   0941.662.499

3

Đ/c Nguyễn Thị Mỵ

Phó trưởng ban

mynt@lamdong.gov.vn

 

4

Đ/c Nghiêm Xuân Đức

Phó trưởng ban

nxduc@lamdong.gov.vn

 

5

Đ/c Vương Tôn Kiên

Chánh văn phòng

kienvttg@lamdong.gov.vn

 

6

Đ/c Vũ Thị Hồng Vĩnh

Trưởng phòng GDLLCT

vinhvth@lamdong.gov.vn

 

7

Đ/c Lê Văn Tòa

Giám đốc Trung tâm TTCTTG

toalv@lamdong.gov.vn  

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hồng

Trưởng phòng VH-VN

hongnt.btg@lamdong.gov.vn  

9

Đ/c Lê Thị Vân

Trưởng phòng Tuyên truyền

vanlt.btg@lamdong.gov.vn  

10

Đ/c Nguyễn Tuấn Dương

Trưởng phòng Khoa giáo

duongnt.btg@lamdong.gov.vn