DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BÁO LÂM ĐỒNG 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bld@lamdong.gov.vn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Hồ Thị Lan

Tổng Biên tập

Báo Lâm Đồng

lanht@lamdong.gov.vn

2

Phạm Sơn Dũng

Phó Tổng Biên tập

Báo Lâm Đồng

 

3

Hoàng Hận

Phó Tổng Biên tập

Báo Lâm Đồng

 

4

Hoàng Đại Huynh

Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính

Báo Lâm Đồng

 

5

Bùi Trưởng

Trưởng Văn phòng Thường trú Báo Lâm Đồng tại TP. Bảo Lộc

Báo Lâm Đồng

 

6

Võ Khắc Dũng

Trưởng phòng Phóng viên Văn xã

Báo Lâm Đồng

 

7

Nguyễn Thị Nghĩa

Trưởng phòng Báo điện tử

Báo Lâm Đồng

 

8

Nguyễn Kim Sơn

Trưởng phòng HC - TS

Báo Lâm Đồng

 

9

Hồ Xuân Trung

Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế

Báo Lâm Đồng