DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY 
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - \

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN DÂN VẬN

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bdvtu@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Thị Lệ

Trưởng ban Thường trực

lent@lamdong.gov.vn

2

Lê Minh Quang

Phó Trưởng ban

lmquang@lamdong.gov.vn

3

Lê Văn Tư

Chánh Văn phòng

Văn phòng

tulv@lamdong.gov.vn

4

Hồ Thị Hoa

Trưởng phòng

Phòng Đoàn thể

hoahtbdv@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Chín

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc - Tôn giáo

chinnv@lamdong.gov.vn

6

Lương Hồng Khiên

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng

khienlh@lamdong.gov.vn

7

Huỳnh Thị Mộng Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng Đoàn thể

thaohtm@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Minh Trung

Chuyên viên

Phòng Dân vận Chính quyền

trungnm@lamdong.gov.vn

9

Lê Thị Hiền Lương

Chuyên viên

Phòng Đoàn thể

luonglth@lamdong.gov.vn

10

Hoàng Vy

Chuyên viên

Văn phòng

vyh@lamdong.gov.vn

11

Hà Ngọc Quang

Chuyên viên

Phòng Dân tộc - Tôn giáo

quanghn@lamdong.gov.vn

12

Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 của tỉnh

 

 

bcdthda61@lamdong.gov.vn