Hướng dẫn sử dụng kết nối POP3 trên Smartphone Android 
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MAIL TRÊN SMAR

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MAIL TRÊN SMARTPHONE CHẠY ANDROID

 

*Giao thức nhận gởi Email máy chủ:
                        POP3S (port 995-SSL)     : pops.lamdong.gov.vn
                        SMTPS (port 587-TLS)    : smtps.lamdong.gov.vn
                        HTTPS (port 443-SSL)     : mail.lamdong.gov.vn

 

Bước 1: Các Smartphone, Tablet chạy hệ điều hành Android. Ta chọn Ứng dụng Email có sẵn à Điền địa chỉ Email và Password của bạn vào (vd: như hình là hoangpm@lamdong.gov.vn ) à Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm chọn Cài đặt thủ công như hình dưới.

 Bước 2: Sau khi bấm chọn Cài đặt thủ công sẽ hiện ra màn hình như hình dưới à Bấm chọn POP3

 

Bước 3: Thông số cài đặt máy chủ POP3 như hình dưới

  • Máy chủ: pops.lamdong.gov.vn

  • Loại bảo mật ta chọn : SSL/TLS (Chấp nhận tất cả chứng nhận)

  • Port ( cổng): 995

Sau khi điền đầy đủ các thông như hình, ta bấm chọn tiếp theo. 

 

Bước 4: Thông số cài đặt máy chủ SMTP như hình dưới

  • Máy chủ: smtps.lamdong.gov.vn

  • Loại bảo mật ta chọn : STARTTLS (Chấp nhận tất cả chứng nhận)

  • Port ( cổng): 587

Sau khi điền đầy đủ các thông như hình, ta bấm chọn tiếp theo.

 

Bước 5:  Điền thông người dùng, bấm chọn tiếp theo như hình dưới.