Hướng dẫn sử dụng kết nối POP3 trên Iphone, Ipad 
New Page 1

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MAIL TRÊN IPHONE, IPAD

 

 *Giao thức nhận gởi Email máy chủ:
                        POP3S (port 995-SSL)     : pops.lamdong.gov.vn
                        SMTPS (port 587-TLS)    : smtps.lamdong.gov.vn
                        HTTPS (port 443-SSL)     :
mail.lamdong.gov.vn

 

Bước 1: Vào Cài đặtà Mail, danh bạ, lịch

 

 

Bước 2: Chọn Thêm tài khoản à Chọn loại tài khoản Khác như hình dưới

 

 

 

 

 

Bước 3: Chọn Thêm tài khoản mail à Điền các thông tin như hình dưới, gồm: tên người dùng, địa chỉ email và password. Sau khi đã điền đủ các thông tin click Tiếp

 

 

 

Bước 4: Chọn kiểu kết nối là POP à Điền thông tin máy chủ thư đến và máy chủ thư đi như hình dưới  à Chọn Lưu

 

 

 

Bước 5: Sau khi chọn Lưu sẽ hiện lên bảng thông báo như hình dưới à Click chọn Chi tiết à Click chọn Tin Cậy. Hoàn thành việc kết nối tài khoản mail trên Iphone, Ipad.