DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN LÂM HÀ 
New Page 2

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Lâm Hà

hulamha@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Lâm Hà

hdndlamha@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Lâm Hà

ubndlamha@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Hà

vpubndlamha@lamdong.gov.vn



Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

Điện thoại

1

Hoàng Sỹ Bích

Phó bí thư - Chủ tịch

Huyện uỷ Lâm Hà

bichhs@lamdong.gov.vn

0975 243 433

2

Đinh Đức Chí

Phó chủ tịch UBND huyện

HĐND huyện

chidd@lamdong.gov.vn

3

Trần Lệ Quyên

Phó chủ tịch HĐND huyện

HĐND huyện

quyentl@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Minh An

Phó chủ tịch UBND huyện

HĐND huyện

anminh@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Huyến

Chánh văn phòng HĐND - UBND

Văn phòng HĐND - UBND

huyenn@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tân

Trưởng phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

tannv@lamdong.gov.vn

7

Lưu Đức Nam

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

namld@lamdong.gov.vn

8

Lê Thị Liên

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch

lienlt@lamdong.gov.vn

9

Trần Văn Minh

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Phòng Văn hóa - Thông tin

minhtv@lamdong.gov.vn

10

Trương Quốc Khánh

Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

khanhtq@lamdong.gov.vn

11

Lê Văn Thiêm

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

Phòng Tài nguyên -  Môi trường

thiemlv@lamdong.gov.vn

12

Đỗ Quốc Tuân

Trưởng phòng Tư Pháp

Phòng Tư Pháp

tuandq@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Văn Sinh

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào tạo

sinhnv@lamdong.gov.vn

14

Tô Vũ Ất

Trưởng phòng Dân tộc

Phòng Dân tộc

attv@lamdong.gov.vn

15

Trần Đức Hải

Chánh Thanh tra

Thanh tra

haitdlh@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Văn Hùng

Đội trưởng đội thanh tra xây dựng

Đội thanh tra xây dựng

hungnvlh@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Văn Phụng

Trưởng phòng Kinh tế -Hạ tầng

Phòng Kinh tế -Hạ tầng

phungnv@lamdong.gov.vn

 18 Bùi Mạnh Hiền  Giám Đốc  TTVHTT&TT  hienbm@lamdong.gov.vn   
 19 K' Thể  Phó Giám đốc  TTVHTT&TT  thek@lamdong.gov.vn   
 20 Nguyễn Thị Thơm  Phó Giám đốc  TTHVTT&TT  thomnt@lamdong.gov.vn   
 21  Chế Phương Nam Phó Giám đốc   TTVHTT&TT namcp@lamdong.gov.vn