DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN LẠC DƯƠNG 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Lạc Dương

hulacduong@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Lạc Dương

hdndlacduong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Lạc Dương

ubndlacduong@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạc Dương

vpubndlacduong@lamdong.gov.vn


 

STT Tổ chức  Địa chỉ thư điện tử
1 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lạc Dương btgpmtlacduong@lamdong.gov.vn
2 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương bchqslacduong@lamdong.gov.vn
57 Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương bdvlacduong@lamdong.gov.vn
3 Ban quản lý Dự án Phát triển Lâm nghiệp huyện Lạc Dương bqldaptlnlacduong@lamdong.gov.vn
4 Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim bqlrphdanhim@lamdong.gov.vn
5 Ban quản lý rừng phòng hộ Tà nung bqlrphtanung@lamdong.gov.vn
58 Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương btclacduong@lamdong.gov.vn
59 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương btglacduong@lamdong.gov.vn
6 Bảo hiểm Xã hội huyện Lạc Dương bhxhlacduong@lamdong.gov.vn
11 Công an huyện Lạc Dương calacduong@lamdong.gov.vn
7 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lạc Dương ccthadslacduong@lamdong.gov.vn
8 Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương cctklacduong@lamdong.gov.vn
9 Chi cục thuế Lạc Dương cctlacduong@lamdong.gov.vn
10 Chi nhánh Ngân hành Nông nghiệp PTNN huyện Lạc Dương cnnhnnptntlacduong@lamdong.gov.vn
12 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lạc Dương dttthlacduong@lamdong.gov.vn
13 Điện lực huyện Lạc Dương dllacduong@lamdong.gov.vn
15 Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Dương hccblacduong@lamdong.gov.vn
14 Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Dương hctdlacduong@lamdong.gov.vn
16 Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Lạc Dương hlhpnlacduong@lamdong.gov.vn
17 Hội Nông dân huyện Lạc Dương hndlacduong@lamdong.gov.vn
18 Huyện đoàn Lạc Dương hdlacduong@lamdong.gov.vn
19 Kho bạc Nhà nước huyện Lạc Dương kbnnlacduong@lamdong.gov.vn
20 Khu du lịch Langbiang huyện Lạc Dương kdlliangbiang@lamdong.gov.vn
21 Khu du lịch Thung lũng vàng huyện Lạc Dương kdltlv@lamdong.gov.vn
22 Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương ldldlacduong@lamdong.gov.vn
23 Phòng Công thương huyện Lạc Dương ctlacduong@lamdong.gov.vn
24 Phòng Dân tộc huyện huyện Lạc Dương dtlacduong@lamdong.gov.vn
25 Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lạc Dương nhcsxhlacduong@lamdong.gov.vn
26 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lạc Dương gddtlacduong@lamdong.gov.vn
27 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Dương kthtlacduong@lamdong.gov.vn
28 Phòng LĐTBXH huyện Lạc Dương ldtbxhlacduong@lamdong.gov.vn
29 Phòng NN&PTNT huyện Lạc Dương nnptntlacduong@lamdong.gov.vn
30 Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương nvlacduong@lamdong.gov.vn
31 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lạc Dương tckhlacduong@lamdong.gov.vn
32 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương tnmtlacduong@lamdong.gov.vn
33 Phòng Tư Pháp huyện Lạc Dương tplacduong@lamdong.gov.vn
34 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương vhttlacduong@lamdong.gov.vn
35 Phòng Y tế huyện Lạc Dương ytlacduong@lamdong.gov.vn
37 Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương talacduong@lamdong.gov.vn
36 Thanh tra huyện Lạc Dương ttlacduong@lamdong.gov.vn
38 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạc Dương ttbdctlacduong@lamdong.gov.vn
39 Trung tâm GDTX và KTTH hướng nghiệp huyện Lạc Dương ttgdtxlacduong@lamdong.gov.vn
40 Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương ttnnlacduong@lamdong.gov.vn
41 Trung tâm quản lý khai thác CTCC huyện Lạc Dương ttqlktctcclacduong@lamdong.gov.vn
42 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lạc Dương ttvhttlacduong@lamdong.gov.vn
43 Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương ttytlacduong@lamdong.gov.vn
44 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lạc Dương tptdtntlacduong@lamdong.gov.vn
45 Trường THCS và THPT Đạ sar huyện Lạc Dương thcsthptdasar@lamdong.gov.vn
46 Trường THPT bán trú Langbiang huyện Lạc Dương thptliangbiang@lamdong.gov.vn
47 UBND thị trấn Lạc Dương - huyện Lạc Dương ubndttlacduong@lamdong.gov.vn
48 UBND xã Đạ Chais - huyện Lạc Dương ubnddachais@lamdong.gov.vn
49 UBND xã Đạ Nhim - huyện Lạc Dương ubnddanhim@lamdong.gov.vn
50 UBND xã Đạ sar - huyện Lạc Dương ubnddasar@lamdong.gov.vn
51 UBND xã Đưng K'nớ - huyện Lạc Dương ubnddungkno@lamdong.gov.vn
52 UBND xã Lát - huyện Lạc Dương ubndlat@lamdong.gov.vn
60 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Dương ubktlacduong@lamdong.gov.vn
53 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn
54 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lạc Dương vpdkqsddlacduong@lamdong.gov.vn
55 Văn phòng Huyện ủy huyện Lạc Dương vphulacduong@lamdong.gov.vn
56 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Dương vkslacduong@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đỗ Quý Uy

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương

uydq@lamdong.gov.vn

2

Trần Công Chánh

Phó bí thư

chanhtc@lamdong.gov.vn

3

Đa Cát Vinh

Phó bí thư

vinhdc@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Duy Hải

Chủ tịch UBND huyện

haind@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Quốc Kỳ

Phó chủ tịch

kynq@lamdong.gov.vn


 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Cao Anh Tú Phó Trưởng ban Tuyên giáo tuca@lamdong.gov.vn
2 Phạm Văn Trực Phó văn phòng trucpv@lamdong.gov.vn
3 Bùi Văn Thụy Chánh Văn phòng thuybv@lamdong.gov.vn
4 Hồ Đăng Thông Phó Chủ nhiệm UBKT thonghd@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Văn Thi Trưởng ban Tổ chức thinv@lamdong.gov.vn
6 Dương Văn Nhuận Trưởng ban Dân vận nhuandv@lamdong.gov.vn
7 Nguyễn Quang Nhiên Chủ nhiệm UBKT nhiennq@lamdong.gov.vn
8 Đào Văn Minh Phó Trưởng ban Dân vận minhdv@lamdong.gov.vn
9 Cil Khiuh Phó Chủ nhiệm UBKT cilkhiuh@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Văn Hoàn Phó Trưởng ban Tổ chức hoannv@lamdong.gov.vn
11 Vũ Thị Hạnh Trưởng ban Tuyên giáo hanhvt@lamdong.gov.vn
12 Nguyễn Văn Đồng Phó Trưởng ban Tổ chức dongnv@lamdong.gov.vn
13 Kơ Să Ha Xuyên CB-CNV haxuyen@lamdong.gov.vn
14 Hàng Quang Vinh CB-CNV vinhhq@lamdong.gov.vn
15 Trần Thị Tuyết CB-CNV tuyettt@lamdong.gov.vn
16 Trương ánh Tuyết CB-CNV tuyetta@lamdong.gov.vn
17 Võ Đoàn Minh Tưởng CB-CNV tuongvdm@lamdong.gov.vn
18 Hoàng Văn Thục CB-CNV thuchv@lamdong.gov.vn
19 Phạm Xuân Thịnh Trưởng phòng thinhpx@lamdong.gov.vn
20 Thân Thị Thêu kế toán theutt@lamdong.gov.vn
21 Nguyễn Hồng Thái Trưởng phòng thainh@lamdong.gov.vn
22 Võ Thị Kim Tâm văn thư tamvtk@lamdong.gov.vn
23 Nguyễn Thúy Phượng Kế toán trưởng phuongnt@lamdong.gov.vn
24 Nguyễn Hoàng Oanh CB-CNV oanhnh@lamdong.gov.vn
25 Phạm Thị Hoàng Oanh CB-CNV oanhpth@lamdong.gov.vn
26 Lê Thị Nhung CB-CNV nhunglt@lamdong.gov.vn
27 Nguyễn Thị Liễu CB-CNV lieunguyenthi@lamdong.gov.vn
28 Hồ Thị Bích Liên Chủ tịch hội đồng lienhtb@lamdong.gov.vn
29 Lã Thị Kiệm CB-CNV kiemlt@lamdong.gov.vn
30 Nguyễn Xuân Khoát CB-CNV khoatnx@lamdong.gov.vn
31 Trần Văn Khiên CB-CNV khientv@lamdong.gov.vn
32 Mai Văn Khánh CB-CNV khanhmv@lamdong.gov.vn
33 Nguyễn Văn Huynh CB-CNV huynhnv@lamdong.gov.vn
34 Nguyễn Văn Hùngld Chủ tịch hungnvld@lamdong.gov.vn
35 Mai Xuân Hùng CB-CNV hungmx@lamdong.gov.vn
36 Trần Danh Hồng CB-CNV hongtd@lamdong.gov.vn
37 Rơ ông Ha Hong CB-CNV hongroh@lamdong.gov.vn
38 Hoàng Văn Hoan CB-CNV hoanhv@lamdong.gov.vn
39 Hồ Thị Hạnh CB-CNV hanhht@lamdong.gov.vn
40 Nguyễn Thị Hà CB-CNV hant@lamdong.gov.vn
41 Nguyễn Tiến Đào CB-CNV daont@lamdong.gov.vn
42 Phan Văn Cầu CB-CNV caupv@lamdong.gov.vn
43 Lê Thị Bình kế toán binhlt@lamdong.gov.vn
44 Trần Thị Nguyệt Anh CB-CNV anhttn@lamdong.gov.vn
45 Nguyễn Đức Ân CB-CNV annd@lamdong.gov.vn
46 Cao Đình Cử   cucd@lamdong.gov.vn
47 Dương Thị Thanh Huyền CB-CNV huyendtt@lamdong.gov.vn
48 Lã Thị Nhinh CB-CNV nhinhlt@lamdong.gov.vn
49 Lê Thị Hồng Loan CB-CNV loanlth@lamdong.gov.vn
50 Nguyễn Thị Kim Oanh CB-CNV oanhntk@lamdong.gov.vn
51 Trương Thị Bích Thùy CB-CNV thuyttb@lamdong.gov.vn
52 Kon Sơ Ha Vương Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim vuongksh@lamdong.gov.vn
53 Lê Thanh Vĩnh Phó Chủ tịch UBND xã Lát vinhlt@lamdong.gov.vn
54 Nguyễn Đắc Việt Phó Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch vietndld@lamdong.gov.vn
55 Nguyễn Thị Vân Đánh máy Văn phòng vannt@lamdong.gov.vn
56 Nguyễn Ngọc Tưởng Giám đốc Phòng giao dịch NH Chính sách xã hội huyện tuongnn@lamdong.gov.vn
57 Đỗ Văn Tường Trưởng Công an huyện Lạc Dương tuongdv@lamdong.gov.vn
58 Nguyễn Xuân Tùng Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT tungnxld@lamdong.gov.vn
59 Đào Anh Tú Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện tuda@lamdong.gov.vn
60 Đinh Quan Trung Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch trungdqld@lamdong.gov.vn
61 Phạm Năng Trung Chuyên viên Văn phòng trungpn@lamdong.gov.vn
62 Trần Thanh Trúc Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Dương tructtld@lamdong.gov.vn
63 Nguyễn Công Trứ Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương trunc@lamdong.gov.vn
64 Bùi Hữu Trình Giám đốc Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT huyện trinhbh@lamdong.gov.vn
65 Đa Goút Trí Chủ tịch UBND xã Lát tridg@lamdong.gov.vn
66 Thân Trọng Toản Phó Trưởng Phòng Nội vụ toantt@lamdong.gov.vn
67 Phạm Thế Toàn Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội toanpt@lamdong.gov.vn
68 YaTiong Chủ tịch UBND xã Đạ Sar yationg@lamdong.gov.vn
69 Nguyễn Đình Tiến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiennd@lamdong.gov.vn
70 Nguyễn Hồng Thủy Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng thuynh@lamdong.gov.vn
71 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương thuyntht@lamdong.gov.vn
72 Trịnh Đình Thủy Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT thuytd@lamdong.gov.vn
73 Vũ Thị Thu Thủy Phó Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện thuyvtt@lamdong.gov.vn
74 Nguyễn Xuân Thu Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Lạc Dương thunx@lamdong.gov.vn
75 Kon Sơ Ha Thi Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Sar thiksh@lamdong.gov.vn
76 Nguyễn Song Thao Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương thaons@lamdong.gov.vn
77 Trần Thị Kim Thao Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp thaottk@lamdong.gov.vn
78 Phạm Thị Thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạc Dương thanhptld@lamdong.gov.vn
79 Đoàn Quang Thanh Trưởng Phòng Tư pháp thanhdq@lamdong.gov.vn
80 Trần Trường San Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin santt@lamdong.gov.vn
81 Hồ Xuân Quý Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện quyhx@lamdong.gov.vn
82 Thân Xuân Quý Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp quytx@lamdong.gov.vn
83 Huỳnh Quân Phó Giám đốc Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT huyện quanh@lamdong.gov.vn
84 Nguyễn Văn Quan Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác CTCC quannvld@lamdong.gov.vn
85 Cil Póh Trưởng Phòng Y tế cilpoh@lamdong.gov.vn
86 Dương Thị Nhung Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương nhungdt@lamdong.gov.vn
87 Trần Thị Nhi Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện nhitt@lamdong.gov.vn
88 Rơ Ông Ha Nhang Phó Chủ tịch UBND xã Đưng KNớ nhangroh@lamdong.gov.vn
89 Hà Hải Nguyên Chủ tịch Hội Chử Thập Đỏ huyện Lạc Dương nguyenhh@lamdong.gov.vn
90 Thân Văn Nghiêm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao nghiemtv@lamdong.gov.vn
91 Vũ Thị Ngân Phó giám đốc Trung tâm Dân số huyện nganvt@lamdong.gov.vn
92 Kơ Sắc K Nga Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Lạc Dương ngaksk@lamdong.gov.vn
93 Trinh Hoài Nam Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác CTCC namthld@lamdong.gov.vn
94 Kiều Công Minh Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Lạc Dương minhkcld@lamdong.gov.vn
95 Lê Chí Quang Minh Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đa Nhim minhlcq@lamdong.gov.vn
96 Nguyễn Huy Mai Giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình huyện mainh@lamdong.gov.vn
97 Đinh Ngọc Lý Phó chủ tịch UBND xã Đạ Sar lydn@lamdong.gov.vn
98 Lê Đức Long Phó chánh Thanh tra huyện longduc@lamdong.gov.vn
99 Đỗ Khắc Lợi Trưởng Phòng Nội vụ loidk@lamdong.gov.vn
100 Lê Đức Lợi Hiệu Trưởng Trường THCS&THPT Đạ Sar loild@lamdong.gov.vn
101 Đỗ Thị Loan Văn Thư loandt@lamdong.gov.vn
102 Hà Văn Linh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện linhhv@lamdong.gov.vn
103 Nguyễn Thế Linh Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng linhnt@lamdong.gov.vn
104 Bon Niêng Ha Liêng Chủ tịch UBND xã Đưng KNớ liengbnh@lamdong.gov.vn
105 Nguyễn Văn Lân Phó Trưởng Công an huyện Lạc Dương lannv@lamdong.gov.vn
106 Trần Ngọc Kỳ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án pháp triển Lâm nghiệp huyện kytn@lamdong.gov.vn
107 Văn Chương Kiểu Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Lạc Dương kieuvc@lamdong.gov.vn
108 Trần Khánh Trưởng Phòng VHTT-TT khanht@lamdong.gov.vn
109 Đoàn Khải Hiệu Trưởng Trường THPT Bán Trú Lang Biang khaid@lamdong.gov.vn
110 Trịnh Quang Huy Chuyên viên Phòng Nội vụ huytq@lamdong.gov.vn
111 Lê Văn Hương Giám đốc Vườn Quốc gia Biđoúp Núi Bà huonglvld@lamdong.gov.vn
112 Đỗ Mạnh Hùng Phó Trưởng Phòng Dân tộc hungdm@lamdong.gov.vn
113 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hungnmld@lamdong.gov.vn
114 Nguyễn Xuân Hùng Phó Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương hungnxld@lamdong.gov.vn
115 Trịnh Ngũ Hùng Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đa Nhim hungtn@lamdong.gov.vn
116 Bùi Quốc Huân Bí Thư Huyện đoàn  Lạc Dương huanbq@lamdong.gov.vn
117 Lơ Mu Ha Hoàng Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim hoanglmh@lamdong.gov.vn
118 Trần Danh Hoãn Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng hoantd@lamdong.gov.vn
119 Sử Thanh Hoài Chánh văn phòng hoaist@lamdong.gov.vn
120 Nguyễn Hữu Hòa Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện hoanhld@lamdong.gov.vn
121 Nguyễn Văn Hòa Giám đốc Trung tâm Y tế huyện hoanvld@lamdong.gov.vn
122 Vũ Thế Hòa Chánh Thanh tra huyện hoavt@lamdong.gov.vn
123 Phạm Đình Hổ Phó Giám đốc Phòng giao dịch NH Chính sách xã hội huyện hopd@lamdong.gov.vn
124 Nguyễn Văn Hiếu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương hieunvld@lamdong.gov.vn
125 Mai Thị Hiệp Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện hiepmt@lamdong.gov.vn
126 Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo hiennt@lamdong.gov.vn
127 Hoàng Văn Hãnh Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  hanhhv@lamdong.gov.vn
128 Đỗ Thị Thu Hằng Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  hangdttld@lamdong.gov.vn
129 Trần Thị Ngọc Hằng Trưởng Phòng Lao đồng Thương binh và Xã hội hangttn@lamdong.gov.vn
130 Đoàn Quang Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường giaodq@lamdong.gov.vn
131 Đặng Trọng Giang Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và KTTH HN giangdt@lamdong.gov.vn
132 Nguyễn Thị Cẩm Giang Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Lạc Dương giangntc@lamdong.gov.vn
133 K' Fie Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương kfie@lamdong.gov.vn
134 Đào Thị Duyên Phó văn phòng duyendt@lamdong.gov.vn
135 Trần Xuân Đường Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường duongtx@lamdong.gov.vn
136 Hoàng Tất Dương Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện duonght@lamdong.gov.vn
137 Hồ Huỳnh Dũng Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đa Nhim dunghhld@lamdong.gov.vn
138 Nguyễn Đình Dũng Giám đốc Khu Du lịch Thung Lũng Vàng dungndld@lamdong.gov.vn
139 Nguyễn Đức Dũng Giám đốc Khu Du lịch Lang Biang dungndtlv@lamdong.gov.vn
140 Bon Tô Ha Diêng Chủ tịch UBND xã Đạ Chais diengbth@lamdong.gov.vn
141 Lê Văn Đạt Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện datlvld@lamdong.gov.vn
142 Nguyễn Cường Giám đốc Điện lực Lạc Dương cuongn@lamdong.gov.vn
143 Nguyễn Văn Chiến Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện chiennv@lamdong.gov.vn
144 Trịnh Thị Bồng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lạc Dương bongtt@lamdong.gov.vn
145 Nguyễn Thư Bính Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện binhntld@lamdong.gov.vn
146 Nguyễn Văn Ban Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án huyện Lạc Dương bannv@lamdong.gov.vn
147 Trần Tuấn Anh Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao anhttld@lamdong.gov.vn
148 Đinh Văn An Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Lạc Dương andvld@lamdong.gov.vn