DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đức Trọng

huductrong@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đức Trọng

hdndductrong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đức Trọng

ubndductrong@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Trọng

vpubndductrong@lamdong.gov.vn


 

STT Tổ chức Địa chỉ thư điện tử
1 BCH Quân sự huyện Đức Trọng bchqsductrong@lamdong.gov.vn
2 Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng cctkductrong@lamdong.gov.vn
3 Công an huyện Đức Trọng caductrong@lamdong.gov.vn
4 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đức Trọng dttthductrong@lamdong.gov.vn
5 Hội chữ thập đỏ huyện Đức Trọng hctdductrong@lamdong.gov.vn
6 Hôi Cựu chiến binh huyện Đức Trọng hccbductrong@lamdong.gov.vn
7 Hội Nông dân huyện Đức Trọng hndductrong@lamdong.gov.vn
8 Hội phụ nữ huyện Đức Trọng hpnductrong@lamdong.gov.vn
9 Huyện đoàn huyện Đức Trọng hdductrong@lamdong.gov.vn
10 Kho bạc nhà nước huyện Đức Trọng kbnnductrong@lamdong.gov.vn
11 Liên Đoàn Lao động huyện Đức Trọng ldldductrong@lamdong.gov.vn
12 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Trọng nhnnptntductrong@lamdong.gov.vn
13 Phòng Công thương huyện Đức Trọng ctductrong@lamdong.gov.vn
14 Phòng Dân tộc huyện huyện Đức Trọng dtductrong@lamdong.gov.vn
15 Phòng Giáo dục huyện Đức Trọng gdductrong@lamdong.gov.vn
16 Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đức Trọng kthtductrong@lamdong.gov.vn
17 Phòng LĐTBXH huyện Đức Trọng ldtbxhductrong@lamdong.gov.vn
18 Phòng NN&PTNT huyện Đức Trọng nnptntductrong@lamdong.gov.vn
19 Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng nvductrong@lamdong.gov.vn
20 Phòng Nông nghiệp huyện Đức Trọng nnductrong@lamdong.gov.vn
21 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Trọng tckhductrong@lamdong.gov.vn
22 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng tnmtductrong@lamdong.gov.vn
23 Phòng Tư Pháp huyện Đức Trọng tpductrong@lamdong.gov.vn
24 Phòng Y tế huyện Đức Trọng ytductrong@lamdong.gov.vn
25 Thanh tra huyện Đức Trọng ttductrong@lamdong.gov.vn
26 Thanh tra xây dựng huyện Đức Trọng ttxdductrong@lamdong.gov.vn
27 Trung tâm dân số kế hoạch hóa và gia đình huyện Đức Trọng ttdskhhgdductrong@lamdong.gov.vn
28 Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng ttnnductrong@lamdong.gov.vn
29 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng ttptqdductrong@lamdong.gov.vn
30 Trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng huyện Đức Trọng ttqlktctccductrong@lamdong.gov.vn
31 Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Đức Trọng ttvhttductrong@lamdong.gov.vn
32 Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng ttytductrong@lamdong.gov.vn
33 UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng ubmttqvnductrong@lamdong.gov.vn
34 UBND Thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng ubndliennghia@lamdong.gov.vn
35 UBND xã Bình Thạnh - huyện Đức Trọng ubndbinhthanh@lamdong.gov.vn
36 UBND xã Đà Loan - huyện Đức Trọng ubnddaloan@lamdong.gov.vn
37 UBND xã Đa Quyn - huyện Đức Trọng ubnddaquyn@lamdong.gov.vn
38 UBND xã Hiệp An ubndhiepan@lamdong.gov.vn
39 UBND xã Hiệp Thạnh - huyện Đức Trọng ubndhiepthanh@lamdong.gov.vn
40 UBND xã Liên Hiệp - huyện Đức Trọng ubndlienhiep@lamdong.gov.vn
41 UBND xã N Thol Hạ - huyện Đức Trọng ubndntholha@lamdong.gov.vn
42 UBND xã Ninh Gia - huyện Đức Trọng ubndninhgia@lamdong.gov.vn
43 UBND xã Ninh Loan - huyện Đức Trọng ubndninhloan@lamdong.gov.vn
44 UBND xã Phú Hội - huyện Đức Trọng ubndphuhoi@lamdong.gov.vn
45 UBND xã Tà Hine - huyện Đức Trọng ubndtahine@lamdong.gov.vn
46 UBND xã Tà Năng - huyện Đức Trọng ubndtanang@lamdong.gov.vn
47 UBND xã Tân Hội - huyện Đức Trọng ubndtanhoi@lamdong.gov.vn
48 UBND xã Tân Thành - huyện Đức Trọng ubndtanthanh@lamdong.gov.vn
49 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Trọng vpdkqsddductrong@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Ngọc Hương

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng

huongtn@lamdong.gov.vn

2

Đỗ Minh Thế

Phó bí thư TT

thedm@lamdong.gov.vn

3

Phạm Thanh Quan

Chủ tịch UBND huyện

quanpt@lamdong.gov.vn

4

Võ Văn Phương

Phó chủ tịch

phuongvv@lamdong.gov.vn

5

Bạc Tuyết Nhan

Phó chủ tịch

nhanbt@lamdong.gov.vn

6

Huỳnh Thị Phúc

Phó chủ tịch

phucht@lamdong.gov.vn


 

STT Họ và tên Địa chỉ thư điện tử
1 Do Trong Yen yendt@lamdong.gov.vn
2 Vy Van Wam wamvv@lamdong.gov.vn
3 Nguyen Xuan Vinh vinhnx@lamdong.gov.vn
4 Dang Van Viet vietdv@lamdong.gov.vn
5 Vu Thi Van vanvt@lamdong.gov.vn
6 Nguyen Van Tue tuenv@lamdong.gov.vn
7 Lê Công Tuấn tuanlc@lamdong.gov.vn
8 Vu Dinh Tuan tuanvd@lamdong.gov.vn
9 Tran Anh Tu tuta@lamdong.gov.vn
10 Nguyen Huu Trung trungnh@lamdong.gov.vn
11 Touneh Trung trungtn@lamdong.gov.vn
12 Ho Tri hotri@lamdong.gov.vn
13 To Thi Huynh Tram tramtth@lamdong.gov.vn
14 Nguyen Van Toan toannv@lamdong.gov.vn
15 Vo Kiem Toan toanvk@lamdong.gov.vn
16 Phan Huu Tinh tinhph@lamdong.gov.vn
17 Pham Ngoc Tien tienpdt@lamdong.gov.vn
18 Dao Thi Thuy thuydat@lamdong.gov.vn
19 Pham Thi Thu Thuy thuthuyp@lamdong.gov.vn
20 Phan Hong Thu thuph@lamdong.gov.vn
21 Pham Thi Thom thompht@lamdong.gov.vn
22 Nguyen Ngoc Thiem thiemnn@lamdong.gov.vn
23 Nguyen Mau The thenm@lamdong.gov.vn
24 Hoang Van Thanh thanhhv@lamdong.gov.vn
25 Le Thi Thanh thanhlt@lamdong.gov.vn
26 Le Van Thanh thanhlev@lamdong.gov.vn
27 Tran Thi Thanh thanhtt@lamdong.gov.vn
28 Le van Thang thanglv@lamdong.gov.vn
29 Le Viet Thang thanglev@lamdong.gov.vn
30 Phan Ngoc Than thanpn@lamdong.gov.vn
31 Vo Thi Than thanvt@lamdong.gov.vn
32 Nguyen Quang Thai thanq@lamdong.gov.vn
33 Ly Thai Tan tanlt@lamdong.gov.vn
34 Le Thi Tam tamlt@lamdong.gov.vn
35 Ly Viet Sinh sinhlv@lamdong.gov.vn
36 Ly Ngoc Quy quyln@lamdong.gov.vn
37 Nguyen Duy Quang quangngd@lamdong.gov.vn
38 Tran Cong Phuong phuongtc@lamdong.gov.vn
39 Tran Thi Hong Phuong hphuongt@lamdong.gov.vn
40 Huynh Duc Phuc phuchd@lamdong.gov.vn
41 Nguyen Dinh Phi phind@lamdong.gov.vn
42 Bui Thi Nhung nhungbt@lamdong.gov.vn
43 Nguyen Anh Ngoc ngocna@lamdong.gov.vn
44 Hoang Vu Ngoan khoanvh@lamdong.gov.vn
45 Ka sa Jan Tho Mash mashksjt@lamdong.gov.vn
46 Duong Kim Man mandk@lamdong.gov.vn
47 Vu Long vulong@lamdong.gov.vn
48 Luu Van Loi loilv@lamdong.gov.vn
49 Tran Tien Loi loitt@lamdong.gov.vn
50 Le Dinh Loc locld@lamdong.gov.vn
51 Nguyen Thi To Loan loanntt@lamdong.gov.vn
52 Pham Van Lang langpv@lamdong.gov.vn
53 Bui Thi Lan lanbt@lamdong.gov.vn
54 Le Thi Thanh Lan lanltt@lamdong.gov.vn
55 Vu Van Khue khuevv@lamdong.gov.vn
56 Tran Khoi trankhoi@lamdong.gov.vn
57 Ngo Dinh Khang khangnd@lamdong.gov.vn
58 Hoang Van Hung hunghv@lamdong.gov.vn
59 Le Tu Hung hunglet@lamdong.gov.vn
60 Nguyen Khoa Hung hungnk@lamdong.gov.vn
61 Nguyen Thi Kim Hong hongntk@lamdong.gov.vn
62 Le Nguyen Hoang hoangln@lamdong.gov.vn
63 Phan Thi Thu Hoai hoaiptt@lamdong.gov.vn
64 Bui Thi Xuan Hoa hoabtx@lamdong.gov.vn
65 Hoang Sy Hoa hoahs@lamdong.gov.vn
66 Pham Ngoc Hoa hoapn@lamdong.gov.vn
67 Truong Thi Viet Hoa hoattv@lamdong.gov.vn
68 Vo Thi Thanh Hoa hoavtt@lamdong.gov.vn
69 Tran Le Hieu hieutl@lamdong.gov.vn
70 Nguyen Thi Thu Hien hienngtt@lamdong.gov.vn
71 Tran Thanh Hao haott@lamdong.gov.vn
72 Le Thi Hanh hanhlt@lamdong.gov.vn
73 Pham Thi Hanh hanhpt@lamdong.gov.vn
74 Duong Quang Hai haidq@lamdong.gov.vn
75 Leng Seo Ha hals@lamdong.gov.vn
76 Nguyen Duy Ha hand@lamdong.gov.vn
77 Vuong Tat Duc ducvt@lamdong.gov.vn
78 Phan Quang Dien dienpq@lamdong.gov.vn
79 Dac Duy Cuong cuongdah@lamdong.gov.vn
80 Doan Nhu Cuong cuongdn@lamdong.gov.vn
81 Vo Duy Cuong cuongvd@lamdong.gov.vn
82 Nguyen Huu Chi chinh@lamdong.gov.vn
83 Than Chi thanchi@lamdong.gov.vn
84 Phan Van Bau baupv@lamdong.gov.vn
85 Huynh Ngoc Anh anhhvt@lamdong.gov.vn
86 Nguyen Thi Kim Anh anhngtk@lamdong.gov.vn
87 Phan Ngoc Anh anhpn@lamdong.gov.vn