DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN DI LINH 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI – EMAIL – HUYỆN DI LINH

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

Tên cơ quan đơn vị: UBND – HD0ND huyện Di Linh

Điện thoại: 02633 870365

Fax : 02633 870365

Email: ubnddilinh@lamdong.gov.vn


STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di Động

Email

1

Nguyễn Canh

Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND

Huyện uỷ Di Linh

0913953397

canhng@lamdong.gov.vn

2

Phạm Hồng Ngoại

Phó Chủ tịch HĐND

HĐND huyện Di Linh

0911211768

ngoaiph@lamdong.gov.vn

3

Đoàn Văn Bông

0913953408

bongdv@lamdong.gov.vn

4

Trần Đình Sỹ

Chủ tịch UBND

UBND huyện Di Linh

0918350079

sytd@lamdong.gov.vn

5

Trần Đức Công

Phó Chủ tịch UBND

0978808799

congtd@lamdong.gov.vn

6

Trần Nhật Thi

0983467140

thitn@lamdong.gov.vn

7

Lâm Thị Phước Linh

0918525729

linhltp@lamdong.gov.vn

 8

 Đinh Văn Tuấn

Phó Bí thư 

Huyện uỷ DiLinh           

tuandv@lamdong,gov.vn

DANH BẠ CŨ TRƯỚC 06/12/2019 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Di Linh

hudilinh@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Di Linh

hdnddilinh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Di Linh

ubnddilinh@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh

vpubnddilinh@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

 

Họ và Tên Chức vụ Đơn vị, phòng Ban Địa chỉ mail công vụ
Nguyễn Canh  Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  HĐND huyện Di Linh canhng@lamdong.gov. vn
Đoàn Văn Bông Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện  HĐND huyện Di Linh bongdv@lamdong.gov.vn
Phạm Hồng Ngoại Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện  HĐND huyện Di Linh ngoaiph@lamdong.gov.vn
Trần Đình Sỹ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Di Linh sytd@lamdong.gov.vn
Vũ Đình Sơn Phó Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Di Linh sonvd@lamdong.gov.vn
K’Broi Phó Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Di Linh kbroi@lamdong.gov.vn
Hoàng Quốc Cường UVBTV Huyện ủy -Chủ tịch UBMTTQ VN huyện UBMTTQ VN huyện cuonghq@lamdong.gov.vn
Lâm Thị Phước Linh Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Di Linh linhltp@lamdong.gov.vn
Trần Đức Công Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện UBND huyện Di Linh congtddl@lamdong.gov.vn
Trần Nhật Thi Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện UBND huyện Di Linh thitn@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Liêm UVBTV Huyện ủy -Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy Huyện ủy Di Linh liemnv@lamdong.gov.vn
Hà Văn Duyên UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện HĐND huyện Di Linh Duyenhv@lamdong.gov.vn
Lê Hồng Phong UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện HĐND huyện Di Linh phonglhdl@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Bính UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Trưởng ban dân tộc HĐND huyện HĐND huyện Di Linh binhnvdl@lamdong.gov.vn
Nguyễn Huy Thành Phó trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện HĐND huyện Di Linh thanhnh.dilinh@lamdong.gov.vn
Lâm Hải Tuấn Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện HĐND huyện Di Linh tuanlh@lamdong.gov.vn
K'Gẹo Phó trưởng ban dân tộc HĐND huyện HĐND huyện Di Linh kgeo@lamdong.gov.vn
Vũ Đức Nhuần Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện nhuanvd@lamdong.gov.vn
Vũ Văn Phòng Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện phongvv@lamdong.gov.vn
Nguyễn Thanh Hà Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện hant.dl@lamdong.gov.vn
Vũ Quang Anh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện anhvq@lamdong.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Phó Chánh thanh tra Thanh tra huyện thind@lamdong.gov.vn
Hàn Văn Chúc Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng chuchv@lamdong.gov.vn
Võ Văn Vỹ Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng vyvv@lamdong.gov.vn
Tạ Công Khắc Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng khactc@lamdong.gov.vn
Vũ Hồng Long  Trưởng Phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT longvh@lamdong.gov.vn
Đặng Văn Khá  Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT khadv@lamdong.gov.vn
Vũ Hải Lý Trưởng Phòng Phòng Y tế lyvh@lamdong.gov.vn
Đào Văn An Phó Trưởng phòng Phòng Y tế andv@lamdong.gov.vn
Đinh Duy Truyền Trưởng Phòng Phòng Văn hóa & Thông tin truyendd@lamdong.gov.vn
Phạm Thị Yến Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa & Thông tin yenpt@lamdong.gov.vn
Đới Ngọc Văn Trưởng Phòng Phòng Nội vụ vandn@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Khánh Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ khanhnv.dilinh@lamdong.gov.vn
Phan Đình Đồng Trưởng Phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo dongpd@lamdong.gov.vn
Nguyễn Phước Bảo Cường Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo cuongnpb@lamdong.gov.vn
Phạm Việt Thắng Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo Chưa có
Nguyễn Viết Hùng Trưởng Phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường hungnv.dilinh@lamdong.gov.vn
Trần Văn Chiến Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường chientv@lamdong.gov.vn
Lê Văn Lượng Trưởng Phòng Phòng Dân Tộc luonglv@lamdong.gov.vn
K’Lào Phó Trưởng phòng Phòng Dân Tộc klao@lamdong.gov.vn
Trần Công Hùng Trưởng Phòng Phòng Tài Chính- KH  
Nguyễn Thanh Danh Phó Trưởng phòng Phòng Tài Chính- KH  
Lê Văn Trường Trưởng Phòng Phòng Tư Pháp truonglv@lamdong.gov.vn
Hà Văn Thạnh Trưởng Phòng Phòng Lao động, Thương binh & XH thanhhv@lamdong.gov.vn
Vũ Quang Huy Phó Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh & XH huyvq.dilinh@lamdong.gov.vn
Trần Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh & XH hoatt.dilinh@lamdong.gov.vn
Lê Hùng Cường Giám đốc Trung tâm Văn hoá, thông tin và thể thao cuonglh@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Quỹ Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp quynv@lamdong.gov.vn
Nguyễn Đình Thắng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Di Linh  
Tạ Đức Thứ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Di Linh  
Nguyễn Văn Thơi Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Di Linh  
Nguyễn Văn Hương Chi cục trưởng Chi cục thuế Di Linh nvhuong.ldo@gdt.gov.vn
Đặng Hồng Sơn Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Di Linh dhson.ldo@gdt.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Di Linh nvson.ldo@gdt.gov.vn
Đoàn Chí Hòa Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Di Linh
Ngô Đức Hoàng Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Di Linh
Nguyễn Thị Lệ Hà Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Di Linh
Trần Thị Châu  Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Di Linh  ttchauldo@gso.gov.vn
Đỗ Mạnh Cường  Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Di Linh  dmcuongldo@gso.gov.vn