Skip navigation links
Trang chủ
Tỉnh ủy
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Cấp huyện
Văn bản chỉ đạo
Hướng dẫn sử dụng
Skip navigation links
Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
Ban Tổ chức
Ban Dân vận
Ban Tuyên giáo
Ban Nội chính
Báo Lâm Đồng
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Đảng ủy khối Doanh nghiệp
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các khu CN
BQL khu DL Hồ Tuyền Lâm
BQL DA DTXD khu VHTT
BCH Quân sự tỉnh
Công An tỉnh
Cục Thuế Lâm Đồng
Cục Thống kê
Kho bạc Nhà nước
Sở Công thương
Sở Giao thông Vân tải
Sở Giáo dục Đào tạo
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TB - XH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Thông tin Truyền thông
Sở Văn hóa TT - DL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Tòa án Nhân dân tỉnh
TT Phát triển Quỹ đất
Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch
Viện kiểm sát Nhân dân
VQG BiDuop-NuiBa
Quỹ Đầu tư Phát triển
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng
Sở Ngoại vụ
Ban Quản lý các dự án ODA
Hội VHNT
Trung tâm Hành chính công
Sở Nội Vụ
Cấp huyện
Thành phố Đà Lạt
Thành phố Bảo Lộc
Huyện Đạ Huoai
Huyện Đạ Tẻh
Huyện Di Linh
Huyện Đơn Dương
Huyện Lâm Hà
Huyện Đam Rông
Hướng dẫn sử dụng
noimg Số lượt truy cập

 Hộp thư công vụ cấp huyện

Hộp thư công vụ cấp huyện

 

STT            Tên tổ chức       Hộp thư điện tử công vụ
1 Thành ủy Thành phố Đà Lạt tudalat@lamdong.gov.vn
  HĐND Thành phố Đà Lạt hdnddalat@lamdong.gov.vn
  UBND Thành phố Đà Lạt ubnddalat@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Đà Lạt vpubnddalat@lamdong.gov.vn
2 Thành ủy Thành phố Bảo Lộc tubaoloc@lamdong.gov.vn
  HĐND Thành phố Bảo Lộc hdndbaoloc@lamdong.gov.vn
  UBND Thành phố Bảo Lộc ubndbaoloc@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Bảo Lộc vpubndbaoloc@lamdong.gov.vn
3 Huyện ủy huyện Bảo Lâm hubaolam@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Bảo Lâm hdndbaolam@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Bảo Lâm ubndbaolam@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm vpubndbaolam@lamdong.gov.vn
4 Huyện ủy huyện Cát Tiên hucattien@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Cát Tiên hdndcattien@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Cát Tiên ubndcattien@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Cát Tiên vpubndcattien@lamdong.gov.vn
5 Huyện ủy huyện Đạ Huoai hudahuoai@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Đạ Huoai hdnddahuoai@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Đạ Huoai ubnddahuoai@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Huoai vpubnddahuoai@lamdong.gov.vn
6 Huyện ủy huyện Đạ Tẻh hudateh@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Đạ Tẻh hdnddateh@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Đạ Tẻh ubnddateh@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Tẻh vpubnddateh@lamdong.gov.vn
7 Huyện ủy huyện Đam Rông hudamrong@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Đam Rông hdnddamrong@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Đam Rông ubnddamrong@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đam Rông vpubnddamrong@lamdong.gov.vn
8 Huyện ủy huyện Di Linh hudilinh@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Di Linh hdnddilinh@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Di Linh ubnddilinh@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh vpubnddilinh@lamdong.gov.vn
8 Huyện ủy huyện Đơn Dương hudonduong@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Đơn Dương hdnddonduong@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Đơn Dương ubnddonduong@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đơn Dương vpubnddonduong@lamdong.gov.vn
10 Huyện ủy huyện Đức Trọng huductrong@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Đức Trọng hdndductrong@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Đức Trọng ubndductrong@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Trọng vpubndductrong@lamdong.gov.vn
11 Huyện ủy huyện Lạc Dương hulacduong@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Lạc Dương hdndlacduong@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Lạc Dương ubndlacduong@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạc Dương vpubndlacduong@lamdong.gov.vn
12 Huyện ủy huyện Lâm Hà hulamha@lamdong.gov.vn
  HĐND huyện Lâm Hà hdndlamha@lamdong.gov.vn
  UBND huyện Lâm Hà ubndlamha@lamdong.gov.vn
  Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Hà vpubndlamha@lamdong.gov.vn
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
    Thư điện tử   Gửi bài cho BBT  
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng B1, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: danhba@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này