DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐẠ TẺH 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CÔNG VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐẠ TẺH

(Cập nhật ngày 26/12/2019)

 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đạ Tẻh

hudateh@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đạ Tẻh

hdnddateh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đạ Tẻh

ubnddateh@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Tẻh

vpubnddateh@lamdong.gov.vn

5

Phòng Công thương huyện Đạ Tẻh

ctdateh@lamdong.gov.vn

6

Phòng Dân tộc huyện huyện Đạ Tẻh

dtdateh@lamdong.gov.vn

7

Phòng Giáo dục huyện Đạ Tẻh

gddateh@lamdong.gov.vn

8

Phòng LĐTBXH huyện Đạ Tẻh

ldtbxhdateh@lamdong.gov.vn

9

Phòng NN&PTNT huyện Đạ Tẻh

nnptntdateh@lamdong.gov.vn

10

Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh

nvdateh@lamdong.gov.vn

11

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Tẻh

tckhdateh@lamdong.gov.vn

12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh

tnmtdateh@lamdong.gov.vn

13

Phòng Tư Pháp huyện Đạ Tẻh

tpdateh@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ tên

Chức vụ (Đảng chính quyền)

Cơ quan (Phòng ban công tác)

Điện thoại

Email

I Khối Đảng

01

Tôn Thiện Đồng

Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

02633.949.959

dongtt@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Mạnh Việt

Phó Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

0918.506.423

vietnm@lamdong.gov.vn

03

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

02633.881.333

bvhung@lamdong.gov.vn

04

Trần Hùng Cường

Chánh VP

VP Hyện ủy Đạ Tẻh

0915.224.228

cuong.date@gmail.com

05

Trịnh Xuân Dũng

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra

02633.881.057

trinhxuandungubkt@gmail.c om

06

Hoàng Văn Quỳnh

Trưởng ban

Ban Tổ chức

02633.881.058

quynhhv@lamdong.gov.vn

07

Hồ Quốc Phong

Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TT BDCT

Ban Tuyên giáo

TT BDCT

02633.881.708

phonghq@lamdong.gov.vn

08

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MT

Ban Dân Vận

Ủy ban MTTQVN huyện

02633.880.228

nguyenvantuyenbtc@gmail. com

09

Trần Thế Hoàng

Phó Bí thư

Huyện đoàn

02633.880.247

thehoang56@gmail.com

10

Nguyễn Thị Tiếng Thơ

Chủ tịch

LĐLĐ huyện

0949.246.846

ldlddateh@gmail.com

11

Trương Quang Lang

Chủ tịch

Hội Nông dân

02633.904.612

hnddateh@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Thị Liên

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

0947.521.579

hpndateh@lamdong.gov.vn

13

Trần Minh Trận

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ

0792.077.066

tranminhtran.dateh@gmail.c om

14

Hoàng Đình Tuấn

Chủ tịch

Hội CCB

0965.732.299

hccbdateh@lamdong.gov.vn

II Khối chính quyền

01

Tôn Thiện Đồng

Chủ tịch

HĐND huyện

02633.949.959

dongtt@lamdong.gov.vn

02

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch

UBND huyện

02633.881.333

bvhung@lamdong.gov.vn

03

Trần Văn Ký

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

02633.949.004

kytv@lamdong.gov.vn

04

Phạm Thị Thu Hường

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

02633.880.433

huongptt@lamdong.gov.vn

05

Lê Mậu Tuấn

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02633.880.476

tuanlm@lamdong.gov.vn

06

Tống Giang Nam

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02633.880.352

namtg@lmdong.gov.vn

07

Vũ Thành Nam

Chánh VP

VP HĐND&UBND

02633.880.568

namvt@lamdong.gov.vn

08

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0918.804.369

sangnv@lamdong.gov.vn

09

Nhữ Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0966.734.268

thanhhuong_tuphap@yahoo. com

10

Phạm Xuân Tiện

Trưởng phòng

Phòng NN&PTNN

0986.976.889

phongnn.dateh@gmail.com

11

Trần Viết Danh

Trưởng phòng

Phòng VH&TT

0947.838.803

danhlamdong@gmail.com

12

Lê Bá Phụng Anh

Trưởng phòng

Phòng KT-HT

02633.604.515

phunganhleba@gmail.com

13

Vũ Thành Nam

Phụ trách phòng

Phòng Y tế

0918.736.443

14

Lại Phước Thắng

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

0949.069.479

laiphuocthang2015@gmail.c om

15

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng phòng

Phòng TC-KH

0979.540.202

nguyenhoangminh1970@gm ail.com

16

Phan Thị Thủy

Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

0339.636.639

ptthuydateh1010@gmail.co m

17

Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

Phòng LĐ TB&XH

0919.005.828

dinhvietbao@gmail.com

18

Nguyễn Duy Thái

Trưởng phòng

Phòng TN-MT

0919.626.737

nguyenduythai68@gmail.co m

19

Nguyễn Đức Dũng

Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện

0949.009.789

nguyenducdungthanhtradateh@gmail.com

20

Đỗ Phú Hùng

Giám đốc TT

GDNN-GDTX

0918.711.919

phuhunggdnn@gmail.com

21

Nguyễn Minh Phụng

Giám đốc

VP đăng kí quyền sử dụng đất

0918.711.818

phungnmvp@gmail.com

22

Lê Quang Thiện

Giám đốc

TT VH TT&TT

0866.347.999

thiendate@gmail.com

23

Lê Thanh Hải

Giám đốc

TT Nông nghiệp

0792.407.456

hailt@lamdong.gov.vn