DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐẠ TẺH 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CÔNG VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐẠ TẺH

(Cập nhật ngày 26/12/2019)

 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đạ Tẻh

hudateh@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đạ Tẻh

hdnddateh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đạ Tẻh

ubnddateh@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Tẻh

vpubnddateh@lamdong.gov.vn

5

Phòng Công thương huyện Đạ Tẻh

ctdateh@lamdong.gov.vn

6

Phòng Dân tộc huyện huyện Đạ Tẻh

dtdateh@lamdong.gov.vn

7

Phòng Giáo dục huyện Đạ Tẻh

gddateh@lamdong.gov.vn

8

Phòng LĐTBXH huyện Đạ Tẻh

ldtbxhdateh@lamdong.gov.vn

9

Phòng NN&PTNT huyện Đạ Tẻh

nnptntdateh@lamdong.gov.vn

10

Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh

nvdateh@lamdong.gov.vn

11

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Tẻh

tckhdateh@lamdong.gov.vn

12

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh

tnmtdateh@lamdong.gov.vn

13

Phòng Tư Pháp huyện Đạ Tẻh

tpdateh@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ tên

Chức vụ (Đảng chính quyền)

Cơ quan (Phòng ban công tác)

Điện thoại

Email

I Khối Đảng

01

Tôn Thiện Đồng

Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

02633.949.959

dongtt@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Mạnh Việt

Phó Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

0918.506.423

vietnm@lamdong.gov.vn

03

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư

Huyện ủy Đạ Tẻh

02633.881.333

bvhung@lamdong.gov.vn

04

Trần Hùng Cường

Chánh VP

VP Hyện ủy Đạ Tẻh

0915.224.228

cuong.date@gmail.com

05

Trịnh Xuân Dũng

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra

02633.881.057

trinhxuandungubkt@gmail.c om

 06 Vũ Ngọc Lâm  Chánh Văn Phòng   VP HĐND&UBND  0868.209.468  lamvn@lamdong.gov.vn

07

Hoàng Văn Quỳnh

Trưởng ban

Ban Tổ chức

02633.881.058

quynhhv@lamdong.gov.vn

08

Hồ Quốc Phong

Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TT BDCT

Ban Tuyên giáo

TT BDCT

02633.881.708

phonghq@lamdong.gov.vn

09

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MT

Ban Dân Vận

Ủy ban MTTQVN huyện

02633.880.228

nguyenvantuyenbtc@gmail. com

10

Trần Thế Hoàng

Phó Bí thư

Huyện đoàn

02633.880.247

thehoang56@gmail.com

11

Nguyễn Thị Tiếng Thơ

Chủ tịch

LĐLĐ huyện

0949.246.846

ldlddateh@gmail.com

12

Trương Quang Lang

Chủ tịch

Hội Nông dân

02633.904.612

hnddateh@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Thị Liên

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

0947.521.579

hpndateh@lamdong.gov.vn

14

Trần Minh Trận

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ

0792.077.066

tranminhtran.dateh@gmail.c om

15

Hoàng Đình Tuấn

Chủ tịch

Hội CCB

0965.732.299

hccbdateh@lamdong.gov.vn

 16  Nguyễn Thị Minh  Bí thư  TT Đạ Tẻh    
17  Nguyễn Ngọc Thư  Phó Bí thư  TT Đạ Tẻh     

II Khối chính quyền

01

Tôn Thiện Đồng

Chủ tịch

HĐND huyện

02633.949.959

dongtt@lamdong.gov.vn

02

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch

UBND huyện

02633.881.333

bvhung@lamdong.gov.vn

03

Trần Văn Ký

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

02633.949.004

kytv@lamdong.gov.vn

04

Phạm Thị Thu Hường

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

02633.880.433

huongptt@lamdong.gov.vn

05

Lê Mậu Tuấn

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02633.880.476

tuanlm@lamdong.gov.vn

06

Tống Giang Nam

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02633.880.352

namtg@lmdong.gov.vn

07

Vũ Thành Nam

Chánh VP

VP HĐND&UBND

02633.880.568

namvt@lamdong.gov.vn

08

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0918.804.369

sangnv@lamdong.gov.vn

09

Nhữ Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0966.734.268

thanhhuong_tuphap@yahoo. com

10

Phạm Xuân Tiện

Trưởng phòng

Phòng NN&PTNN

0986.976.889

phongnn.dateh@gmail.com

11

Trần Viết Danh

Trưởng phòng

Phòng VH&TT

0947.838.803

danhlamdong@gmail.com

12

Lê Bá Phụng Anh

Trưởng phòng

Phòng KT-HT

02633.604.515

phunganhleba@gmail.com

13

Vũ Thành Nam

Phụ trách phòng

Phòng Y tế

0918.736.443

14

Lại Phước Thắng

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

0949.069.479

laiphuocthang2015@gmail.c om

15

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng phòng

Phòng TC-KH

0979.540.202

nguyenhoangminh1970@gm ail.com

16

Phan Thị Thủy

Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

0339.636.639

ptthuydateh1010@gmail.co m

17

Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

Phòng LĐ TB&XH

0919.005.828

dinhvietbao@gmail.com

18

Nguyễn Duy Thái

Trưởng phòng

Phòng TN-MT

0919.626.737

nguyenduythai68@gmail.co m

19

Nguyễn Đức Dũng

Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện

0949.009.789

nguyenducdungthanhtradateh@gmail.com

20

Đỗ Phú Hùng

Giám đốc TT

GDNN-GDTX

0918.711.919

phuhunggdnn@gmail.com

21

Nguyễn Minh Phụng

Giám đốc

VP đăng kí quyền sử dụng đất

0918.711.818

phungnmvp@gmail.com

22

Lê Quang Thiện

Giám đốc

TT VH TT&TT

0866.347.999

thiendate@gmail.com

23

Lê Thanh Hải

Giám đốc

TT Nông nghiệp

0792.407.456

hailt@lamdong.gov.vn