DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 
New Page 1

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Thành ủy Thành phố Đà Lạt

tudalat@lamdong.gov.vn

2

HĐND Thành phố Đà Lạt

hdnddalat@lamdong.gov.vn

3

UBND Thành phố Đà Lạt

ubnddalat@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Đà Lạt

vpubnddalat@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Địa chỉ thư điện tử
1 Tôn Thiện San Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt sangttdl@lamdong.gov.vn
2 Hoàng Lợi Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND loih@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Thị Bích Đào Phó Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND daontb@lamdong.gov.vn
4 Trương Xuân Thường Phó Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND thuongtx@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thành Lợi Phó Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND loint@lamdong.gov.vn
 6 Tô Xuân Lợi  Phó Chánh Văn phòng   Văn phòng HĐND và UBND  loitx@lamdong.gov.vn
6 Nguyễn Văn Tới Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt toinv@lamdong.gov.vn
7 Phan Thị Xuận Thảo UVTT HĐND thành phố Đà Lạt thaoptx@lamdong.gov.vn
8 Trần Đức Minh Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo minhtd@lamdong.gov.vn
9 Tăng Thị Hằng Phó phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo hangtt@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Xuân Phong Phó phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo  
11 Lê Hoàng Chánh thanh tra Thanh Tra lehoang@lamdong.gov.vn
12 Nguyễn Đình Khoa Phó Chánh thanh tra Thanh Tra khoand@lamdong.gov.vn
13 Trần Thị Tố Uyên Phó Chánh thanh tra Thanh Tra uyenttt@lamdong.gov.vn
14 Nguyễn Bình Trưởng phòng Phòng Tư pháp binhn@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Minh Thiện Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thiennm@lamdong.gov.vn
16 Nguyễn Quang Hải Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin hainq@lamdong.gov.vn
17 Lê Anh Kiệt Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin kietla@lamdong.gov.vn
18 Võ Đại Hải Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin haivd@lamdong.gov.vn
19 Trang Tân Phương Trưởng phòng Phòng Nội vụ ttphuong@lamdong.gov.vn
20 Hồ̀ Thị Bích Vân Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ vanhtb@lamdong.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ hiennttdl@lamdong.gov.vn
22 Nguyễn Nhật Huy Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  
23 Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng Phòng Y tế thanhnvdl@lamdong.gov.vn
24 Huỳnh Minh Đức Phó Trưởng phòng Phòng Y tế duchm@lamdong.gov.vn
25 Dương Ngọc Đức Trưởng phòng Phòng Kinh tế ducdn@lamdong.gov.vn
26 Nguyễn Đình Thiện Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thiennd@lamdong.gov.vn
27 Nguyễn Văn Tín Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế tinnv@lamdong.gov.vn
28 Vũ Xuân Hùng Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị hungvx@lamdong.gov.vn
29 Phan Văn Trung Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị trungpv@lamdong.gov.vn
30 Nguyễn Dương Trung Hữu Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị huundt@lamdong.gov.vn
31 Trần Ngọc Duy Quang Trưởng phòng Phòng Tài nguyên môi trường quangtnd@lamdong.gov.vn
32 Nguyễn Đức Trung Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên môi trường trungnd@lamdong.gov.vn
33 Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng Phòng Tài chình kế hoạch sonnvdl@lamdong.gov.vn
34 Đỗ Đức Trung Phó Trưởng phòng Phòng Tài chình kế hoạch trungdd@lamdong.gov.vn
35 Nguyễn Văn Triêm Phó Trưởng phòng Phòng Tài chình kế hoạch triemnv@lamdong.gov.vn
36 Phạm Thị Minh Phó Trưởng phòng Phòng Tài chình kế hoạch minhpt@lamdong.gov.vn
37 Lê Ngọc Lộc Trưởng phòng Phòng LĐTBXH locln@lamdong.gov.vn
38 Lê Văn Dũng Phó Trưởng phòng Phòng LĐTBXH dunglv@lamdong.gov.vn
39 Nguyễn Đăng Khoa Phó Trưởng phòng Phòng LĐTBXH khoandld@lamdong.gov.vn
40 Đặng Văn Miện Trưởng phòng Phòng Dân tộc  
41 Nguyễn Văn Bình Đội Trưởng Phòng Thanh tra xây dựng binhnv@lamdong.gov.vn
42 Nguyễn Viết Quyền Đội phó Phòng Thanh tra xây dựng quyennv@lamdong.gov.vn