DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐẠ HUOAI 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đạ Huoai

hudahuoai@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đạ Huoai

hdnddahuoai@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đạ Huoai

ubnddahuoai@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Huoai

vpubnddahuoai@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Duy Hùng

Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai

hungtd@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Nghiêm

Phó bí thư

nghiemn@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Quý Mỵ

Chủ tịch UBND huyện

nqmy@lamdong.gov.vn

4

Lưu Tiến Chinh

Phó chủ tịch

chinhlt@lamdong.gov.vn

5

Trịnh Xuân Thủy

Phó chủ tịch

txthuy@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Chi

Phó chủ tịch

nvchi@lamdong.gov.vn

 

STT Họ và tên Địa chỉ thư Điện tử Chức vụ Cơ quan
1 K’Zin kzin@lamdong.gov.vn Bí thư Đảng uỷ ĐạPloa
2 Phùng Trần Bắc bacpt@lamdong.gov.vn Chính trị viên Huyện đội  
3 Nguyễn Văn Bình binhnvdh@lamdong.gov.vn Phó Công an huyện  
4 Nguyễn Văn Chấn channv@lamdong.gov.vn Viện trưởng Viện Kiểm sát  
5 Trịnh Xuân Chiêm chiemtx@lamdong.gov.vn UVBTV-Bí thư Đảng uỷ TT Mađaguôi
6 Lưu Thế Công conglt@lamdong.gov.vn UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
7 Nguyễn Văn Cường cuongnvdh@lamdong.gov.vn Phó chánh Văn phòng Huyện ủy  
8 Phạm Văn Đỏ dopv@lamdong.gov.vn Bí thư Đảng uỷ Đạ Oai
9 Nguyễn Văn Hà hanv@lamdong.gov.vn Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy 
10 Trương Thanh Hải haittdh@lamdong.gov.vn UVBTV-Chỉ huy trưởng QS huyện  
11 Phạm Hoàng Hạnh hanhph@lamdong.gov.vn Chủ tịch Hội Nông dân
12 Vũ Công Hiền hienvc@lamdong.gov.vn Phó chánh Văn phòng Huyện ủy  
13 Nguyễn Linh Hoạt hoatnl@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Tài chính
14 Nguyễn Xuân Hùng hungnxdh@lamdong.gov.vn Chủ tịch Liên đoàn Lao động
15 Trần Duy Hùng hungtd@lamdong.gov.vn Bí thư  
16 Trịnh Văn Hùng hungtv@lamdong.gov.vn Chánh án Tòa án  
17 Trần Duy Hường huongtd@lamdong.gov.vn UVBTV - Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy
18 Nguyễn Văn Lĩnh linhnv@lamdong.gov.vn Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
19 Lưu Hồng Long longlh@lamdong.gov.vn UVBTV - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy
20 Hoàng Thanh Nam namhtdh@lamdong.gov.vn Phó ban Ban Tuyên giáo
21 Đỗ Thị Nga ngadtdh@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Giáo dục
22 Nguyễn Nghiêm nghiemn@lamdong.gov.vn Phó bí thư  
23 Nguyễn Trọng Ngọ ngont@lamdong.gov.vn Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy
24 Nguyễn Quốc Phi phinq@lamdong.gov.vn Chánh văn Phòng  
25 Vũ Thị Phương phuongvtdh@lamdong.gov.vn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
26 Lưu Hướng Quân quanlh@lamdong.gov.vn Giám đốc Trung tâm Y tế
27 Vũ Khắc Quế quevk@lamdong.gov.vn Giám đốc Trung tâm BDCT
28 Phạm Duy Quyền quyenpd@lamdong.gov.vn Chánh Thanh tra  
29 K’Xuân Riêng riengkx@lamdong.gov.vn Bí thư Đảng uỷ Đoàn Kết
30 Tăng Xuân Sóng songtx@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh Xã hội
31 Dương Văn Tân tandv@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Nội vụ
32 Võ Quang Thấn thanvq@lamdong.gov.vn Bí thư Đảng uỷ TT ĐạMri
33 Nguyễn Quyết Thắng thangnq@lamdong.gov.vn Phó Ban Tổ chức  
34 Phạm Doãn Thành thanhpd@lamdong.gov.vn Bí thư Đảng ủy Hà Lâm
35 Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontdh@lamdong.gov.vn Bí thư Huyện đoàn
36 Phùng Xuân Thoại thoaipx@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Dân tộc
37 Nguyễn Thị Thơm thomntdh@lamdong.gov.vn UVBTV - Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy
38 Nguyễn Văn trinhnvdh@lamdong.gov.vn Phó chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện 
39 Phạm Trung Trực trucpt@lamdong.gov.vn UVBTV-Trưởng Công an huyện  
40 Đặng Hùng Việt vietdh@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Tài nguyên Môi trường
41 Trịnh Hữu Vĩnh vinhth@lamdong.gov.vn Giám đốc Công ty Lâm nghiệp
42 Phan Văn Xứng xungpv@lamdong.gov.vn UVBTV-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc
43 Phùng Thị Vân Ánh anhptv@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Hà Lâm
44 Nguyễn Trọng Bằng bangnt@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Hà Lâm
45 Phan Thanh Bình binhpt@lamdong.gov.vn Chánh văn phòng  
46 Đặng Thái Châu chaudt@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đạ M’ri
47 Nguyễn Văn Chi nvchi@lamdong.gov.vn Phó chủ tịch  
48 Phạm Quang Chiến chienpq@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Phước Lộc
49 Đặng Văn Chinh chinhdv@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri
50 Lưu Tiến Chinh chinhlt@lamdong.gov.vn Phó chủ tịch  
51 Võ Văn Đào daovv@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đạ Oai
52 Vũ Hồng Doanh doanhvh@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đạ M’ri
53 Trần Anh Dũng dungta@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi
54 Hoàng Như Hà hahn@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Đạ M’ri
55 Ka Hiên kahien@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc
56 Lê Quang Hiển hienlq@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đạ P’Loa
57 Trần Thị Lưu Ly lyttl@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Đoàn Kết
58 Nguyễn Quý Mỵ nqmy@lamdong.gov.vn Chủ tịch  
59 Lê Hồng Ngân nganlh@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri
60 Nguyễn Nhân Nghĩa nghiann@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi
61 Cao Thị Tuyết Nhung nhungctt@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Đạ P’Loa
62 Lưu Thị Phú phultdh@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Đạ Oai
63 Nguyễn Hồng Phúc phucnhdh@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tồn 
64 Phạm Duy Quyến quyenpddh@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi
65 Trần Tân trantan@lamdong.gov.vn Trưởng phòng Phòng VHTT
66 Trần Minh Thắng thangtm@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND thị trấn Đạ M’ri
67 Đào Bá Thanh thanhdb@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Đạ Tồn 
68 Đoàn Hồng Thành thanhdh@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Oai
69 Nguyễn Thị Thảo ntthao@lamdong.gov.vn Chuyên viên Phòng VHTT
70 Nguyễn Văn Thảo thaonv@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND thị trấn Mađaguôi
71 Nguyễn Quang Thể nqthe@lamdong.gov.vn Chuyên viên Phòng VHTT
72 Phạm Thị Thêu theupt@lamdong.gov.vn Kế toán Phòng VHTT
73 Bùi Xuân Thông thongbx@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri
74 Lê Quang Thông thonglq@lamdong.gov.vn Chuyên viên Phòng VHTT
75 Lý Thị Thu thultdh@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Đạ Tồn 
76 Phạm Xuân Thu thupx@lamdong.gov.vn    
77 Trịnh Xuân Thủy txthuy@lamdong.gov.vn Phó chủ tịch  
78 Phạm Ngọc Trung trungpndh@lamdong.gov.vn Chủ tịch UBND xã Mađaguôi
79 Nguyễn Minh Tú tunm@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Phước Lộc
80 Lê Thanh Tuấn tuanlt@lamdong.gov.vn Chuyên viên Phòng VHTT
81 K’ Hải Tỷ tykh@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đạ P’Loa
82 Dương Xuân Vụ vudx@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Mađaguôi
83 Nguyễn Thị Xếch xechnt@lamdong.gov.vn Văn phòng UBND xã Mađaguôi
84 Cao Viết Xuân xuancv@lamdong.gov.vn Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

 

Email chung các cơ quan

 

STT Tổ chức Địa chỉ thư điện tử
1 Chi bộ Ban Quản lý rừng Nam Huoai huyện Đạ Huoai cbbqlrnhdahuoai@lamdong.gov.vn
2 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Huoai cbbhdahuoai@lamdong.gov.vn
3 Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện Đạ Huoai cbthadahuoai@lamdong.gov.vn
4 Chi bộ Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai cbcctdahuoai@lamdong.gov.vn
5 Chi bộ công ty THHH 1 TV Đạ Huoai cblndahuoai@lamdong.gov.vn
6 Chi bộ Dân vận huyện Đạ Huoai cbdvdahuoai@lamdong.gov.vn
7 Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động số 2 huyện Đạ Huoai cbklcddahuoai@lamdong.gov.vn
8 Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai cbkldahuoai@lamdong.gov.vn
9 Chi bộ Kho Bạc huyện Đạ Huoai cbkbdahuoai@lamdong.gov.vn
10 Chi bộ LĐTBXH huyện Đạ Huoai cbtbxhdahuoai@lamdong.gov.vn
11 Chi bộ Ngân hàng huyện Đạ Huoai cbnhdahuoai@lamdong.gov.vn
12 Chi bộ Nông nghiệp Địa chính huyện Đạ Huoai cbnndahuoai@lamdong.gov.vn
13 Chi bộ Phòng Công thương huyện Đạ Huoai cbctdahuoai@lamdong.gov.vn
14 Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Đạ Huoai cbgddahuoai@lamdong.gov.vn
15 Chi bộ Phòng Y tế huyện Đạ Huoai cbytdahuoai@lamdong.gov.vn
16 Chi bộ PTTH Đạ Huoai cbptthdahuoai@lamdong.gov.vn
17 Chi bộ PTTH thị trấn ĐạMri huyện Đạ Huoai cbptthdamridh@lamdong.gov.vn
18 Chi bộ Tài chính huyện Đạ Huoai cbtcdahuoai@lamdong.gov.vn
19 Chi bộ Thanh tra - Tư pháp huyện Đạ Huoai cbttdahuoai@lamdong.gov.vn
20 Chi bộ Tòa án - VKS huyện Đạ Huoai cbtvdahuoai@lamdong.gov.vn
21 Chi bộ Trung tâm KTTHHNDN Đạ Huoai cbdndahuoai@lamdong.gov.vn
22 Chi bộ Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai cbvhttdahuoai@lamdong.gov.vn
23 Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Đạ Huoai cbvpubdahuoai@lamdong.gov.vn
24 Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Đạ Huoai cbhudahuoai@lamdong.gov.vn
25 Đảng ủy Công an huyện Đạ Huoai ducadahuoai@lamdong.gov.vn
26 Đảng ủy Quân sự huyện Đạ Huoai duqsdahuoai@lamdong.gov.vn
27 Đảng ủy Thị trấn ĐạMri huyện Đạ Huoai dudrdahuoai@lamdong.gov.vn
28 Đảng ủy thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai dumdgdahuoai@lamdong.gov.vn
29 Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai duytdahuoai@lamdong.gov.vn
30 Đảng ủy xã Đạ Oai - huyện Đạ Huoai dudodahuoai@lamdong.gov.vn
31 Đảng ủy xã Đạ Tồn - huyện Đạ Huoai dudtdahuoai@lamdong.gov.vn
32 Đảng ủy xã ĐạMri - huyện Đạ Huoai duxdrdahuoai@lamdong.gov.vn
33 Đảng ủy xã ĐạPloa - huyện Đạ Huoai dudldahuoai@lamdong.gov.vn
34 Đảng ủy xã Đoàn Kết - huyện Đạ Huoai dudkdahuoai@lamdong.gov.vn
35 Đảng ủy xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai duhldahuoai@lamdong.gov.vn
36 Đảng ủy xã Mađaguôi - huyện Đạ Huoai duxmdgdahuoai@lamdong.gov.vn
37 Đảng ủy xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai dupldahuoai@lamdong.gov.vn
38 Ban Dân vận Huyện ủy Đạ Huoai bdvdahuoai@lamdong.gov.vn
39 Ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Huoai btcdahuoai@lamdong.gov.vn
40 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Huoai btgdahuoai@lamdong.gov.vn
41 Phòng Công thương huyện Đạ Huoai ctdahuoai@lamdong.gov.vn
42 Phòng Dân tộc huyện huyện Đạ Huoai dtdahuoai@lamdong.gov.vn
43 Phòng Giáo dục huyện Đạ Huoai gddahuoai@lamdong.gov.vn
44 Phòng LĐTBXH huyện Đạ Huoai ldtbxhdahuoai@lamdong.gov.vn
45 Phòng NN&PTNT huyện Đạ Huoai nnptntdahuoai@lamdong.gov.vn
46 Phòng Nội vụ huyện Đạ Huoai nvdahuoai@lamdong.gov.vn
47 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Huoai tckhdahuoai@lamdong.gov.vn
48 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Huoai tnmtdahuoai@lamdong.gov.vn
49 Phòng Tư Pháp huyện Đạ Huoai tpdahuoai@lamdong.gov.vn
50 UBND thị trấn ĐạM’ri - huyện Đạ Huoai ubndttdamri@lamdong.gov.vn
51 UBND thị trấn Mađaguôi - huyện Đạ Huoai ubndttmadaguoi@lamdong.gov.vn
52 UBND xã Đạ M’ri - huyện Đạ Huoai ubnddamri@lamdong.gov.vn
53 UBND xã Đạ Oai - huyện Đạ Huoai ubnddaoai@lamdong.gov.vn
54 UBND xã Đạ P’Loa - huyện Đạ Huoai ubnddaploa@lamdong.gov.vn
55 UBND xã Đạ Tồn - huyện Đạ Huoai ubnddaton@lamdong.gov.vn
56 UBND xã Đoàn Kết - huyện Đạ Huoai ubnddoanket@lamdong.gov.vn
57 UBND xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai ubndhalam@lamdong.gov.vn
58 UBND xã Mađaguôi - huyện Đạ Huoai ubndmadaguoi@lamdong.gov.vn
59 UBND xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai ubndphuocloc@lamdong.gov.vn
60 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Đạ Huoai ubktdahuoai@lamdong.gov.vn
61 Văn phòng Huyện ủy Đạ Huoai vphudahuoai@lamdong.gov.vn