Skip navigation links
Chính sách dạy nghề
Thành lập cơ sở dạy nghề
Đăng ký dạy nghề
Dành cho nông thôn
Dành cho doanh nghệp
Tin tức hoạt động
Tin tổng cục dạy nghề
Tin trong tỉnh
Đăng ký trực tuyến
Đăng ký học nghề
Đăng ký dạy nghề

 Cơ sở dạy nghề

 Thông báo

Công văn 148/TCDN-KHTC ngày 30/01/2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn các chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2011 của các dự án về dạy nghề thuộc chương trinh mục tiêu quốc gia về việc làm
Công văn số 30/LĐTBXH-TCDN ngày 07/1/2011 hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2011-2015”
<< Trang trước   Trang sau >>

 Tin hoạt động dạy nghề trong tỉnh

Mục tiêu đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn lao động gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, qua đó chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tại Lâm Đồng, sau 5 năm triển khai, công tác dạy nghề đã gắn với nhu cầu học nghề, nâng cao  hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. 
Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, tổng số người học nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 14 ngàn người đạt 33% kế hoạch năm, trong đó số người tốt nghiệp ra nghề 5.400 người. Riêng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã có 17.000 người được đào tạo nghề, đạt 41% kế hoạch năm,

 Tin bài khác

 Tin từ Tổng cục dạy nghề

Ngày 23/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 761/QĐ-TTg về Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020". Trong đó, mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghề ở Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Thông tin mới

Mục tiêu đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn lao động gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, qua đó chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tại Lâm Đồng, sau 5 năm triển khai, công tác dạy nghề đã gắn với nhu cầu học nghề, nâng cao  hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. 
Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, tổng số người học nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 14 ngàn người đạt 33% kế hoạch năm, trong đó số người tốt nghiệp ra nghề 5.400 người. Riêng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã có 17.000 người được đào tạo nghề, đạt 41% kế hoạch năm,
Ngày 23/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 761/QĐ-TTg về Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020". Trong đó, mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghề ở Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chiều ngày 14/8/2013, tại Tổng cục Dạy nghề, Tổng Cục trưởng Dương Đức Lân đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ji Quan Chen, Chủ tịch Tập đoàn Thiết bị giáo dục YaLong, Trung Quốc. Tham gia buổi tiếp còn có Lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Lãnh đạo Văn phòng.
Khảo sát hoạt động dạy nghề của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) cho thấy: Mục tiêu mỗi năm đào tạo từ 26 - 27 ngàn lao động nông thôn đã không đạt yêu cầu, hoạt động đào tạo nghề đang có hiệu quả thấp.

Đến tháng 7/2012, toàn tỉnh có 55 cơ sở dạy nghề, bao gồm: công lập 22 và ngoài công lập 33 đơn vị. Qua 2 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cơ sở dạy nghề đã đáp ứng được gần 50% nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của tỉnh. Ngoài các cơ sở dạy nghề tập trung tại 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, thì 7 trung tâm dạy nghề (TTDN) tại các huyện là lực lượng chính trong việc dạy nghề cho lao động ở các xã nghèo, thôn nghèo, vùng đồng bào DTTS.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chúng ta đã xây dựng và Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thông qua Chiến lược “Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020”.

Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí về cơ cấu lao động được xem là “cửa ải” khó khăn nhất. Vì thế, khi lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) được mở, các địa phương đều đón nhận nhiệt tình.

 Các trang chuyên đề

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG DẠY NGHỀ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Sở Lao động Thương binh Xã hội
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Viết Xuân, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063 3825724; Fax: 063 3836827 - Email: daynghe@lamdong.gov.vn hoặc daynghedalat@yahoo.com
Ghi rõ nguồn daynghe.lamdong.gov.vn
khi sử dụng thông tin trên website này