Lễ công bố quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên sau sáp nhập xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây 
New Page 1

Căn cứ Nghị quyết số 833 ngày 17/12/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội (khóa XIV), kế hoạch số 8477 ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng; sáng ngày 27/02/2020, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên đối với các xã Hương Lâm và xã Đạ Lây; công bố các quyết định chỉ định các chức danh chủ chốt của Đảng ủy các xã sau sáp nhập. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; cùng các đồng chí đảng ủy viên, CBCC, bí thư chi bộ của 2 xã Hương Lâm và Đạ Lây.


Đ/c Nguyễn Mạnh Việt, PBT Thường trực Huyện ủy trao các quyết định về Giao tổ chức cơ sở đảng Đảng bộ xã Hương Lâm về Đảng bộ xã Đạ Lây


Trao quyết định về chỉ định chức danh lãnh đạo của Đảng bộ xã Đạ Lây sau khi sáp nhập

Tại lễ công bố, đồng chí Hoàng Văn quỳnh – Trưởng BTC Huyện ủy đã công bố các quyết định của BTV Huyện ủy: Quyết định số 1627 ngày 21/02/2020 về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên; theo đó: Chuyển Đảng bộ xã Hương Lâm và 88 đảng viên trực thuộc Huyện ủy về Đảng bộ xã Đạ lây.

Quyết định số 1632 ngày 21/02/2020 Chỉ định BCH Đảng bộ xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 18 đồng chí. Quyết định số 1633 ngày 21/02/2020 chỉ định BTV đảng ủy xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 đồng chí. Quyết định 1634 ngày 21/02/2020 Chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Phúc Chính. Quyết định 1635 ngày 21/02/2020 Chỉ định chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Phạm Đình Tuấn và Hồ Hỷ. 

Sau khi công bố và trao các quyết định, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – PBT thường trực Huyện ủy – đã phát biểu và giao nhiệm vụ đối với Đảng bộ và các cán bộ, đảng viên trong xã.