Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Triệu Hải khoá VII nhiệm kỳ 2016 - 2021 
New Page 1

Sáng ngày 25/12/2019, tại Hội trường Nhà văn hoá xã Triệu Hải, HĐND xã khoá VII tổ chức kỳ họp lần thứ 11. Về dự có các đồng chí Trường trực HĐND huyện; các đ/c là Đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử xã Triệu Hải; các đồng chí là Thường trực Đảng uỷ xã - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã cùng các đồng chí là cán bộ công chức; các đồng chí là Bí thư chi bộ - thôn trưởng - trưởng ban công tác mặt trận 8 thôn và 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Triệu Hải khoá VII nhiệm kỳ 2016- 2021

Năm 2019, HĐNDTriệu Hải đã phát huy hiệu quả làm tốt chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 823 tỷ đồng, đạt 102% Nghị quyết HĐND xã giao, tăng 2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu văn hóa xã hội cũng đạt kết quả cao. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,55%, giảm 0,02% so với Nghị quyết; hộ nghèo còn 16/688 hộ, chiếm 2,33%, giảm 07 hộ so với cùng kỳ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95,08%. Có 8 thôn đạt thôn văn hóa, 03 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2019, HĐND xã Triệu Hải tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương đồng thời làm tốt việc giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND đối với UBND xã trong quá trình thực hiện các Nghị quyết HĐND và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhân dân địa phương thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kỳ họp còn được nghe các báo cáo về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện các công trình xây dựng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kiểm điểm sự điều hành của UBND năm 2019, giải pháp nhiệm vụ năm 2020… 

Cũng tại kỳ họp, đã thông qua các Nghị quyết về chi bổ sung ngân sách năm 2019, Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, Nghị quyết phê duyệt dự toán phân bổ, thu chi ngân sách năm 2020, Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp HĐND xã thường lệ năm 2020 của HĐND xã khoá VII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020. Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 10, HĐND xã khoá VII nhiệm kỳ 2016- 2021. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND xã Triệu Hải đã thành công tốt đẹp.