Kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã Quốc Oai khoá VII nhiệm kỳ 2016-2021 
New Page 1

Ngày 26/12/2019, xã Quốc Oai tổ chức kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khoá VII nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có bà Phạm Thị Thu Hường - PCT HĐND huyện, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng phó các thôn và các đồng chí là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.


Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người xã Quốc Oai đạt 42 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích 65 triệu đồng/ha; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92% (đạt 102,2% KH huyện giao). Công tác văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo thu chi ngân sách năm 2019 và phân bổ ngân sách 2020, báo cáo giải trình tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kì họp, các nghị quyết về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2020.