Hội nghị Huyện ủy Đạ Tẻh lần thứ 21 mở rộng 
New Page 1

Huyện ủy Đạ Tẻh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019, trên cơ sở đó ra nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Hội nghị Huyện ủy Đạ Tẻh lần thứ 21 mở rộng

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự phát triển và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, theo đó, đã có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả khá tốt; sản xuất nông nghiệp sạch – an toàn tiếp tục được chú trọng, duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, số vụ vi phạm, diện tích rừng, khối lượng lâm sản bị thiệt hại giảm sâu so với năm 2018 và đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao (116%); các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì ổn định, chất lương giáo dục được nâng lên;  năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Các đồng chí tham dự Hội nghị

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã hướng dẫn cụ thể một số nội dung trọng tâm chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, kế hoạch số 96 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 78 của Ban thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đánh giá khách quan nguyên nhân của những kết quả và hạn chế tồn tại trong năm 2019; Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 mở rộng đã thống nhất thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện năm 2020 gắn với các chỉ tiêu chủ yếu được xác định phấn đấu đạt được.