Quốc Oai tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 
New Page 1

Sáng ngày 15/01/2020, Đảng ủy xã Quốc Oai tổ chức học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cho 85 Đảng viên, cán bộ các chi bộ, thôn, Ban công tác mặt trận các Chi hội đoàn thể cấp xã và cấp thôn. Về dự có đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.


Đ/c Hồ Quốc Phong - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện báo cáo tại buổi học

Tại buổi học, các học viên được nghe báo cáo nội dung về tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ Đảng viên nhằm tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.