Thăm, tặng quà cho thanh niên thị trấn Đạ Tẻh chuẩn bị nhập ngũ năm 2020 
New Page 1

Sáng ngày 06/02/2020, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện đã tổ chức các đoàn tới thăm, tặng quà động viên đối với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thân nhân gia đình.

Tại thị trấn Đạ Tẻh, đoàn đã đến thăm 19 thanh niên cùng gia đình; trong đó có 16 thanh niên có lệnh gọi lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 03 thanh niên tham gia lực lưỡng công an nghĩa vụ năm 2020. Tại các gia đình mà đoàn đến thăm, lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc thị trấn; đại diện cơ quan quân sự huyện đã thăm hỏi tình hình đời sống gia đình các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; động viên thanh niên và gia đình yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được quân đội và đơn vị giao cho đồng thời trao tặng những phần quà mang ý nghĩa động viên tinh thần. Đối với các thân nhân, gia đình yên tâm ổn định đời sống lao động sản xuất và sinh hoạt để động viên con em hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị.
Một số hình ảnh tại buổi hăm, tặng quà động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thân nhân gia đình tại thị trấn Đạ Tẻh

Được biết, trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 này, toàn huyện có 60 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an). Toàn bộ số thanh niên nhập ngũ năm 2020 sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại sư đoàn 302 Quân khu 7 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.