Kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh khóa VII 
New Page 1

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, trong 2 ngày 17 và 18/12/2019, Thường trực HĐND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019 trên địa bàn của huyện; trên cơ sở đó ra nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho năm 2020. Các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đạ Tẻh; các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII; Trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp.


Kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh khóa VII

Tại phiên khai mạc, HĐND huyện và các đại biểu tham dự sẽ nghe các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các báo cáo về quyết toán ngân sách huyện năm 2019.

Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2019, báo cáo của UBND huyện cho thấy: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục có sự phát triển và tăng trưởng so với cùng kỳ; có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, 03/15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch bao gồm: Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đạt 93,7% KH, do bị ảnh hưởng đợt ngập lụt đầu tháng 8/2019; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 91,74% KH, do một số diện tích lúa chuyển đổi cơ cấu mùa vụ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đạt 96,42% KH. Trong sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả khá tốt; sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn tiếp tục được chú trọng duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, số vụ vi phạm, diện tích rừng bị thiệt hại, khối lượng lâm sản thiệt hại giảm sâu so với năm 2018 và đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt kế hoạch tỉnh giao; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng giáo dục được nâng lên; các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo chương trình của kỳ họp, sau báo cáo của UBND huyện, các ngành chức năng cũng trình bày trước kỳ họp về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII đã tiến hành công tác nhân sự các ban của HĐND huyện khóa VII; chia tổ tiến hành thảo luận.

Trong ngày 18/12, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và làm việc hội trường với các nội dung: Báo cáo kết quả thảo luận, Đại biểu HĐND chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước. Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri về vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020 trên địa bàn của huyện và bế mạc kỳ họp.