HĐND huyện Đạ Tẻh tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) 
New Page 1

Ngày 05/11, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường). Tham dự có đại biểu HĐND huyện khóa VII, các PCT UBND huyện khóa VII và các ủy viên UBND huyện khóa VII.


HĐND huyện Đạ Tẻh tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh (giai đoạn 3), các đại biểu đã tiến hành góp ý dự thảo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.