HĐND huyện Đạ Tẻh tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 
New Page 1

Trong ngày 3/7/2018, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã tiến hành kỳ họp lần thứ 7.

 

Đ/c Tôn Thiện Đồng – TUV, BTHU, CT HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7 – khóa VII

 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018. Trong đó nhận định: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KT-XH tiếp tục có sự phát triển, tăng trưởng khá. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ; trong sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả khá; tổng diện tích gieo trồng toàn huyện trên 22.000 hecta, đạt 89,51% KH; tổng sản lượng lương thực quy thóc là 14.821 tấn (đạt 34,07% KH năm, tăng 0,23% so với cùng kỳ); công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; đã chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây khác được hơn 1.126ha, đạt 70,4% KH. Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn tiếp tục được chú trọng. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 19,429 tỷ đồng (đạt 55% KH, tăng 6,2% so với cùng kỳ); tổng chi ngân sách ước 199,08 tỷ đồng (bằng 57,1% KH). Các hoạt động văn hóa tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên 2 tiêu chí.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện 6 tháng đầu năm, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như; việc liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp chưa thật sự bền vững. Tình trạng phá rừng và khai thác lâm sản trái phép tiếp tục xảy ra; số vụ vi phạm tuy có giảm nhưng chưa đạt theo kế hoạch (-11,5%). Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong xây dựng cơ bản và chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch; việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế, đến nay chưa có công trình nào được triển khai, thực hiện…


Trên cơ sở kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm 2018, kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2018; Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018.


Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua các Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; công tác XDCB 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của các cơ quan tư pháp về thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo của UBMTTQVN huyện về tham gia XD chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa VII; giải trình tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri của UBND huyện trình kỳ họp; các báo cáo của các ban HĐND huyện…


Kỳ họp cũng tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 1 số ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã thông qua các nghị quyết về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; NQ về sử dụng kết dư ngân sách năm 2017 và NQ về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện./.