Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh khóa VII tổ chức kỳ họp lần thứ 5 
New Page 1

Trong 2 ngày 18 19.12.2017, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; bàn bạc ra nghị quyết về nhiệm vụ cho năm 2018. Theo báo cáo của Thường trực UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế HĐND huyện tại kỳ họp cho thấy:


Năm 2017,  huyện Đạ Tẻh đã giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó, 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị thu hoạch sản phẩm trên một số cây trồng đạt khá cao (dâu tằm, một số cây ăn quả, tre tầm vông); trong sản xuất nông nghiệp từng bước có mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trên một số cây trồng chủ yếu; quy mô một số cơ sở ngành tiểu thủ công nghiệp được đầu tư mở rộng, ứng dụng công nghệ đi vào chế biến tinh; hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục có sự đầu tư phát triển. Theo đó: Tổng giá trị sản xuất đạt 2.593,84 tỷ đồng, bằng 102,45 % kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đạt 75,78 triệu đồng/1 ha, đạt 105,3% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 43.600 tấn. Thu ngân sách Nhà nước đạt 38,43 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,79% năm 2017. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 78,2%, tăng 5,2% so với cùng kỳ; Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 92,2%, Tỷ lệ che phủ của rừng 58,5%. Trong năm đã có thêm 03 xã (gồm Hương Lâm, Quốc Oai và Triệu Hải) đạt tiêu chí xã nông thôn mới.


Bên cạnh đó huyện đã bố trí 23,881 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp trường, lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai thường xuyên thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng được đảm bảo, tình hình ANCT-TTATXH ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

 

 

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện khóa VII; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn đã tiến hành thảo luận tổ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu,nhiệm vụ, chương trình phát triển KT – XH, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện năm 2017; đặc biệt các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2018. Tại phiên toàn thể, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề mà cử tri trong huyện quan tâm; trả lời, xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri trình kỳ họp; biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2018.

 

 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển KT-XH, ANQP trong năm 2017, kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện Đạ Tẻ khóa VII đã ra nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; nghị quyết về thu, chi ngân sách năm 2018 và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 trên địa bàn của huyện.