Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tiếp xúc với cử tri tại 2 xã Đạ Lây và Hương Lâm huyện Đạ Tẻh 
New Page 2

Để báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Lâm Đồng (khóa IX), sáng ngày 24/7/2018, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đạ Tẻh gồm bà Phạm Thị Thu Hường – phó chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh và ông Trương Quang Lang – huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạ Tẻ đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại 2 xã Đạ Lây và Hương Lâm.

 

 

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX; thông tin về kết quả tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 5. Theo đó, kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong 2 ngày 1011/7/2018, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2018. Xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động giám sát tại kỳ họp. Kỳ họp cũng đã xem xét thông qua 15 dự thảo, nghị quyết liên quan đến chương trình, quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê, xử lý tài sản công; nghị quyết về vay vốn chính sách; định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; các quy định về định mức hỗ trợ kinh phí về phát triển văn hóa; nghị quyết hỗ trợ thù lao về báo chí lưu chiểu; phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi…v.v.…


Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 5 của HĐND tỉnh, cử tri của 2 xã Hương Lâm và Đạ Lây đã có sự nhất trí cao về kết quả của kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, đã có 2 ý kiến do cử tri của xã Đạ Lây phản ánh. Điều đặc biệt là các ý kiến này cũng đã được cử tri Đạ Lây phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5. Đó là: tình trạng bất bình đẳng trong việc đối xử, hỗ trợ kinh phí giữa các thôn trong xã Đạ Lây; đề nghị cần xem xét đến mối nguy hiểm từ hệ thống đường dây điện cao thế băng ngang qua đường dân sinh ảnh hưởng đến an toàn đi lại của người dân; và thi công hệ thống mương thoát nước còn lộ rõ sự bất cập trong sinh hoạt của bà con nơi đây.  Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã hứa sẽ tổ chức buổi gặp mặt với cử tri tại thôn Thuận Hà xã Đạ Lây để lắng nghe, tìm hiểu và có biện pháp giải quyết sự việc phát sinh, tránh ảnh hưởng không tốt đến đời sống và sinh hoạt của bà con nhân dân nơi đây./.