Đại biểu HĐND huyện khóa VII tiếp xúc cử tri tại địa bàn 
New Page 1

Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VI, thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong các ngày 27, 28 và 29/11, các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII đã phối hợp cùng UBMTTQVN huyện, các xã, thị trấn tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri tại địa bàn nhằm báo cáo với cử tri địa phương tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2019; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri để trình kỳ họp xem xét giải quyết.


Đại biểu HĐND huyện khóa VII tiếp xúc cử tri TDP 4a, 4d

Tại địa bàn thị trấn Đạ Tẻh: Các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các tổ dân phố 7, 4A, 4D, 5A và 5B. Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu HĐND huyện đã trực tiếp báo cáo với cử tri về những kết quả trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu chủ yếu như: Kết quả trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc triển khai các chương trình, chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Theo đó, ước cuối năm 2019 giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác đạt 85,28 triệu đồng/ha; thu ngân sách được 43,56 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 43,53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,39%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91% bằng 107% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận văn hóa đạt 94%; thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa đạt 96,2%... Huyện đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.


Bà con cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện nói chung, tại địa bàn thị trấn nói riêng đã nỗ lực đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, cử tri tại địa bàn thị trấn Đạ Tẻh cũng đã nêu lên những ý kiến, kiến nghị đang được bà con nhân dân trên địa bàn quan tâm như: cần tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa hệ thống kênh mương cũ, xuống cấp; công tác vệ sinh môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội; triển khai chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 3; hỗ trợ đầu tư hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư, thôn, xóm…

Trước những ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp, trả lời các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền; các đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện xem xét giải quyết.