Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona Virus 

Sở Y tế Tỉnh Lâm Đồng: Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona Virus