New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH


Tên thủ tục: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật


Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Phòng Tư pháp) 

Thành phần hồ sơ:

- 01 Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức;

- 01 Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc

Lệ phí :  Không

Đính kèm : File mẫu danh sách trích ngang (mẫu 01 – Thông tư 21/2013/TT-BTP). 

Tải về


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.