THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

         Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp

Thành phần hồ sơ:  Xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch

Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc, nếu hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Lệ phí :  8.000 đồng/trường hợp.

Đính kèm : Không  

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.