THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

       Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

- Xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.

Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc, nếu hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc kế tiếp (trường hợp cần thời gian kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 02 làm việc) hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Lệ phí :  Đối với 2 trang đầu thu 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.

Đính kèm : Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.