Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

         Tên thủ tục: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Xuất trình Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ.

Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc, nếu hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Lệ phí :  8.000 đồng/trường hợp.

Đính kèm : Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.