Quy Trình Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ dủ 14 tuổi trở lên 
New Page 1

1. Thời gian giải quyết : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ : 01 bộ, gồm

- Tờ khai (theo mẫu quy định);

- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên, Tờ khai phải có ý kiến đồng ý của người đó;

- Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

3. Quy trình giải quyết TTHC:

STT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ cho phòng Tư pháp.

1/2

ngày

02

Phòng Tư pháp

Kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý.

- Chưa phù hợp thì trong thời hạn 02 ngày có công văn trả lời.

- Lập thủ tục trình UBND huyện ký.

01 ngày

03

Lãnh đạo UBND huyện

Ký giải quyết TTHC theo thẩm quyền

01 ngày

04

Bộ phận Một cửa huyện

- Giao trả kết quả theo Phiếu hẹn.

1/2 ngày

 

4. Mức phí: 25.000 đồng/trường hợp.

         (Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)


     Tải Mẫu Đơn: 

     TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH