New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH


 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân.

 Tên thủ tục: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân.

 Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch

 Thành phần hồ sơ:  

    - 01 bản chính thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh                        

    - 01 bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

    - 01 bản chính Bản xác nhận của cơ quan thuế về thanh toán hết các khoản nợ thuế và 

    nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

    - Quy định là bản sao: Nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực hoặc nộp bản sao kèm 

    theo bản chính để kiểm tra đối chiếu.

 Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

 Lệ phí : 30.000 đồng/1 giấy phép.

Đính kèm :   


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.