New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

  Tên thủ tục: Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

  Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch

  Thành phần hồ sơ:

- 01 bản chính thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

- 01 bản chính giấy biên nhận.

- 01 bản chính phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

- 02 bản chính sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

- 02 bản sao sổ theo dõi cấp giấy CNQSDĐ.

- Quy định là bản sao: Nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực hoặc nộp bản sao kèm

theo bản chính để kiểm tra đối chiếu.

  Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc.

  Lệ phí : không tính lệ phí.

  Đính kèm :   

2(36).doc


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.