THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể).

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Thành phần hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân (bản sao) của người đăng ký kinh doanh;
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (
theo mẫu);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký (bản chính);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp lệ địa điểm kinh doanh (nếu thay đổi địa điểm kinh doanh);
- Chứng chỉ hành nghề (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi phải phải có chứng chỉ hành nghề) kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện);
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định).

Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc.

Lệ phí :           30.000 đồng/1 lần.

Đính kèm :     

Thaydoi_%C4%90KKD.doc


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.