THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở, công trình

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ:

- 02 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc

Lệ phí :    15.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 2) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.