THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực haowcj bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo); 

- 01 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- 02 Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- 02 Bản sao Văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

 

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :    15.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 2) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.