THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực haowcj bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (theo mẫu kèm theo); 

- 02 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- 02 Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình đề nghị sửa chữa, cải tạo;

- Đối với công trình di tích lịch, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :    150.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.