THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

  Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực haowcj bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo); 

- 02 Bản vẽ thiết kế;

- 02 Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

- 02 Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

- 02 Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- 02 Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :    150.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.