THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực haowcj bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo);

- 02 Bản vẽ thiết kế;

- 02 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo thì phải có 02 bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

- 02 Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư  (nếu có);

- 02 Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo;

- 02 Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :    150.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.