THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo),  riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;

- 02 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ;

- 02 Bản vẽ thiết kế xây dựng;

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (02 bản);

- 02 Đơn cam kết của chủ đầu tư tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình;

- Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 3 tầng trở lên và có tổng diện tích sàn xây dựng từ  250 m2 trở lên thì phải do tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thiết kế thì nộp bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu kèm theo), kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (02 bản).

Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

Lệ phí :    50.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.