Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu kèm theo);

- 02 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- 02 Bản vẽ thiết kế xây dựng;

- Đối với công trình xây chen có tầng hầm phải bản sao văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (02 bản);

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (02 bản);

- Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 3 tầng trở lên và có tổng diện tích sàn xây dựng từ  250 m2 trở lên thì phải do tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thiết kế thì nộp bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu kèm theo), kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (02 bản).

Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

Lệ phí :    50.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.