Quy trình Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng)

Thành phần hồ sơ:

- 02 Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở (theo mẫu kèm theo)  ;

- 02 Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- 02 Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị sửa chữa, cải tạo.

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

Lệ phí :    50.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị (phụ lục 1) – Thông tư 15/2016-TT-BXD.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.