THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ Cổ truyền và Vovinam

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Văn hóa – Thông tin)

Thành phần hồ sơ:

 - 01 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động môn võ Cổ truyền và Vovinam (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu 04); Bản tóm tắt (mẫu 06) – Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.