Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

         Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Thanh tra, các Phòng ban thuộc huyện).

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại (theo mẫu kèm theo);

- 01 Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

- 01 Các tài liệu khác có liên quan.

Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc, đối với vụ việc phức tạp 45 ngày làm việc.

Lệ phí :  Không

Đính kèm : file mẫu đơn khiếu nại, Giấy ủy quyền khiếu nại – thông tư 07/2013/TT-TTCP.

Tải về 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.