Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, ... 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

        Tên thủ tục: Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng TN&MT).

Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ trình UBND cấp huyện

- 01 Văn bản của cơ quan xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún.. đe dọa tính mạng con người;

- 01 Giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- 01 Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi đất;

- 01 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng TN&MT có trách nhiệm cung cấp);

- 01 Biên bản xác minh thực địa (nếu có) và Tờ trình của Phòng TN&MT.

Thời hạn giải quyết : Không quy định thời gian

Lệ phí :  Không

Đính kèm : Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.