Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 Tên thủ tục: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng TN&MT)

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu kèm theo);

- 01 Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng TN&MT có trách nhiệm cung cấp);

- 01 Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

- 01 Chứng từ thực hiện nghiac vụ tài chính, văn bản về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - nếu có (nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

- Trường hợp giao đất ở phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh (01 bản); trường hợp thuê đất để đầu tư phải có Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư hoặc các văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư; trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép (01 bản).

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc

Lệ phí :    10.000 đồng/1 giấy (trường hợp không có tài sản gắn liền với đất)

Đính kèm :        file mẫu đơn xin giao đất, thuê đất (mẫu 01) – thông tư 30/2014/TT-BTNMT ; đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận (mẫu 04a/ĐK) - thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Tải về

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.