Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

         Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng TN&MT). 

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

- 01 Các loại giấy tờ hồ sơ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có).

Thời hạn giải quyết : 45 ngày làm việc

Lệ phí :  Không

Đính kèm : Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.