New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị tặng “Huân chương độc lập” các hạng khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thành tích kinh tế -xã hội

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ )

Thành phần hồ sơ:

- 05 Tờ trình của đơn vị trình UBND huyện;

- 05 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

- 05 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của cá nhân, tập thể (có mẫu đính kèm).

- 05 Bản saocó chứng thực các quyết định (liên quan đến thời gian xét khen) đã được UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng đính theo hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.